Johan Rockström säger sanningar …!

Johan Rockström tidigare chef för Stockholm Resilience Center och numera chef för tyska Potsdam Institut för klimatforskning presenterar en ny rapport med båda hårda och mjuka sanningar för att klara Paris-avtalets temperaturmål.

Ny rapport …

Johan Rockström, en av våra mest internationellt kända klimatforskare, och hans kollegor på Potsdam Institut i Köln säger sanningar i en ny rapport lagom till World Economic Forum i Davos! Förutom det mest uppenbara att sluta med att subventionera fossilindustrin, att sluta med att investera i fossilindustrin, att sluta med att finansiera fossilindustrin, att sätta ett globalt pris på CO2, att bygga klimatsmarta städer, att decentralisera energiförsörjningen genom utbyggnad av sol och vind säger forskarna också sanningar om vårt leverne och våra konsumtionsmönster!

CO2-deklaration …!

Forskarna tar således också upp förslag som har med vår vardag att göra! Kom ihåg att huvuddelen av utsläppen till sist och syvende kan kopplas till hur vi konsumerar produkter och tjänster i vår vardag såsom transporter, bostäder, mat, kläder etc! Vad gäller detaljhandeln så föreslår forskarna att CO2-avtrycket varudeklareras vid sidan av idag befintliga deklarationer kring näringsvärden, miljövärden m.m.! BRA förslag!!! Sannolikt inom en snar framtid en nödvändig åtgärd! Idag råder anarki, okunskap och förvirring kring huruvida man ”gör rätt” när man fyller varukorgen på ICA, HM, Claes Ohlsson m. fl.!

Förflytta normer …!

Ett annat måhända mer kontroversiellt, men icke desto mindre nödvändigt förslag, handlar om att förflytta normer och värderingar mot ett mer hållbart leverne ifrån dagens mer eller mindre okritiska konsumtion t.ex. av fossila bränslen för transporter, uppvärmning, arbetsmaskiner etc, Vid en sådan normförskjutning blir per automatik mycket av dagens icke hållbara konsumtion att betrakta som ”omoralisk”!

Känsligt område …!

Att skambelägga är självfallet ett känsligt område, men man kan dock säga att denna utveckling redan har påbörjats genom att nya begrepp har fått fäste i samhället de senaste åren såsom ”flygskam”, ”köttskam” etc. Nya typer av folkrörelser för att lyfta upp klimatfrågan i det allmänna medvetandet som Fridays for Future, Extinction Rebellion, Sunrise Movement etc kan också sägas verka i denna riktning, d.v.s. ett sätt att förflytta normer och värderingar i samhället. Man kan också spåra att det börjar bli en statusmarkör att leva hållbart!

Hållbarhet i skolan ….!

Johan Rockström och hans kollegor inser också att denna typ av ändringar av normer och attityder i livsmönstret inte utan vidare kan implementeras i det invanda vuxenbeteendet! Man föreslår därför att det sker från grunden genom att hållbarhet och miljö blir obligatoriska ämnen i skolan redan från tidiga år! Bra förslag!!! Inte minst Greta Thunbergs skolstrejker, som spritt sig över hela världen genom folkrörelsen Fridays for Future, visar att ungdomen är en kritisk och påverkbar målgrupp. OBS! I Italien har man som första land redan insett detta och infört klimatkunskap i skolan som ett obligatoriskt ämne! Sverige och andra länder inom EU! KOM IGEN! Låt skolan hoppa på klimattåget!!!

Johan Rockström med kollegor på Potsdam Institut i Köln skriver ut både mjuka och hårda piller för att klara klimatmålen, alla med innehållet – 100 % för planeten! Alla d.v.s. politiker, näringslivet, frivilligorganisationer, DU och jag måste bli PLANETSKÖTARE för att medicinen skall bita!