Trump, Volvo, Preem och Vasaloppet …???

Vad har Vasaloppet , president Trump, Volvo och Preem gemensamt?

Gemensam nämnare …!

Kan DU finna sambandet och den gemensamma nämnaren? Voila! Alla sätter den kortsiktiga ekonomin före klimatet! Mammon går före! Vasaloppet? Jo, Vasaloppet har både Volvo och Preem, båda i snäv mening klimatförstörare, som sina huvudsponsorer i direkt strid mot sin klimatpolicy! ”Att motarbeta klimatförändringarna är ett globalt mål som verksamheten satsar mycket på”, heter det i policyn! Ironin för Vasaloppet är att kortsiktigheten kan slå tillbaka redan i år med ett än så länge rekordvarmt januari! Det är därför kris med snötillgången och för varmt för att tillverka konstsnö! I detta nu är det fortfarande barmark och lervälling i målområdet i Mora.

Trump …!

Vad gäller Trump är egentligen ord överflödiga i sammanhanget! Han vet med all säkerhet att han skadar klimatet, men Mammon är för mäktig!

Volvo …!

Volvo har på lång sikt, 2025, en plan att alla bilar ska ha någon form av eldrift. Det är ju i grunden bra, men till dess säljer Volvo sina fossildrivna SUV:ar som smör i solsken! En tredubbling sedan 2009! Till yttermera visso så har man sannolikt genom effektivt lobbyarbete lyckats påverka regeringen till att att höja utsläppsgränsen för CO2 från 60 till 70 gram per kilometer med följden att 6 av Volvos modeller kvalar in på listan för miljöbilar!

Preem …!

Bränsleföretaget Preem är Sveriges tredje största, industriella utsläppare (!) av CO2 genom sina raffinaderier i Lysekil. Icke desto mindre slår Preem på trumman med sin Svanenmärkta miljödiesel i allehanda media! I själva verket handlar det om en förhållandevis liten mängd, ynka 100000 m3 per år! Denna mängd är ungefär lika mycket som företaget planerar att importera i form av råolja VARJE DAG, om man får regeringens tillstånd att fördubbla sin raffinaderikapacitet i Lysekil!

Sensmoral …!

För Vasaloppet, president Trump, Volvo och Preem går kortsiktig ekonomi före klimatet! Inte minst i Vasaloppets fall är det ett självbedrägeri och direkt kontraproduktivt! Volvo har ju en plan för bot och bättring, men Trump och Preem kör med huvudet i sanden! OBS! Huvuddelen av idag kända fossila tillgångar (70-80%) i form av kol, olja, och naturgas måste stanna i marken om vi skall ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader enligt Paris-avtalet!

Huvudet i sanden är ett effektivt sätt att prioritera den egna kortsiktiga ekonomin före klimatet, men ödesdigert för klimatet och tyvärr alltför vanligt!