KINA ”polar” med USA ! – Kryper till korset under galgen!

AP_685156478993-1024x724[1]

Xi Jingpin i USA!

I förrförra veckan var Kinas president Xi Jingpin i USA på statsbesök. Bland frågorna som avhandlades tog klimatfrågan stor plats. Kina och USA svarar ju för betydligt mer än hälften av alla CO2-utsläpp! De båda länderna känner ju trycket från övriga världen att något måste göras! Dialogen i klimatfrågan mellan USA och Kina startades tidigare i november 2014 och resulterade i en överraskande överenskommelse med vittgående, ömsesidiga åtaganden.  Avtalet betraktades allmänt som ett stort genombrott med tanke på den låsning som varit mellan de båda länderna i klimatfrågan!  De gängse tongångarna i USA, framförallt bland republikanerna,  har varit att så länge den störste utsläpparen, Kina, inte gör något så behöver inte USA göra något. Någon som sa något om SANDLÅDA???

XI Jingpin överraskar igen!

Under besöket lät Xi Jingpin meddela att f.o.m. 2017 kommer utsläppen av CO2 i Kina att regleras  genom handel med utsläppsrätter s.k. ”cap and trade”.   Systemet  innebär att alla större marknadsaktörer tilldelas utsläppsrätter upp till ett visst tak( cap) medan man därutöver tvingas köpa utsläppsrätter via någon form av börshandel (trade). Global handel med utsläppsrätter betraktas allmänt som klimatomställningens heliga gral d.v.s. att via en väl avvägd kombination av politisk reglering och marknadskrafter bromsa utsläppen av CO2.

Kina kryper till korset under galgen!

Ur Kinas perspektiv har det varit nödvändigt att ta till alla möjliga knep för att få ner luftföroreningarna i de större städerna.  Systemet med”cap and trade” har införts i 7 av de större kinesiska städerna på försök sedan tidigare bl.a. i Shanghai. Xi Jingpin  har insett att Kinas roll som  ”världens verkstad” är hotad och därmed dess ekonomiska uppsving!  Många västerlänska  företag med etableringar och verksamheter i Kina kommer att få problem att skicka ut personal till de större kinesiska städerna till följd av luftföroreningarna! OBS! Här är Kinas ömma punkt och man tvingas av rent kortsiktiga, ekonomiska och hälsomässiga skäl in i klimat(kol)-omställningen! Läs mer på http://climateforlife.se/kinas-omma-punkt-kolet/

Interferens!

USA och Kina självsvänger! Resultatet av Kinas akuta problem med dess luftföroreningar och USA:s  mer långsiktiga intresse av att ta kraftfulla initiativ för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader samverkar nu på ett mycket gynnsamt sätt. Det handlar om interferens (självsvängning) på hög politisk nivå!

Bäddar för Paris!

Att USA och Kina, dessa båda ”giganter” vad gäller CO2-utsläpp, hetsar varandra är bra för övriga världen! NU finns det hopp om att DU, jag och alla andra kan få uppleva ett heltäckande klimatavtal där alla FN:s ca 200 länder förbinder sig att bidraga! Kyoto-avtalet från 1997 har haltat länge nog nu! Ingen av de stora utsläpparländerna Kina, USA, Ryssland, Indien, Kanada, Australien etc har ratificerat/godkänt Kyoto-avtalet! I Paris handlar det om NU ELLER ALDRIG!