King Coal på fallrepet …!

Brunkol – En levande död!

Ödets timma …!

Ödets timma närmar sig för kolet! Enligt en nyligen släppt rapport från den engelska analysfirman Carbon Tracker visar 54 % av Europas kolkraftverk negativa resultat! OCH redan 2030 kommer 95 % av Europas kolkraft att gå med förlust!

Tyskland störst …!

Tyskland har med sina 50000 MW installerad kolkraft (ca 100 stora kolkraftverk) den största andelen kolkraft i Europa. Carbon Tracker ger dessutom tyska politiker en saftig karamell att suga på! Nämligen! Genom att lägga ner all kolkraft till 2030 kan det tyska samhället undvika förluster på 10 miljarder euro!

Energibolagen kämpar emot …!

Framförallt drabbar förlusterna de stora tyska energibolagen RWE, EON och EnBW, men även indirekt det tyska samhället! Carbon Trackers rapport  har inte hunnit slå igenom så de tyska energibolagen fortsätter än så länge sin kamp för att hålla fast vid kolkraften.  Bl.a. utkämpar man en bitter kamp kring höjda CO2-avgifter! NU har man dock inte bara majoriteten av den tyska politiken emot sig (CDU/CSU och SPD vill avveckla till senast 2040)! UTAN i vågskålen ligger även kalla men dock röda ekonomiska siffror!

Energibolagen och kolet kan inte vinna …

King Coal kan aldrig vinna denna kamp i Europa eller någon annanstans. För det första börjar det gå upp för allt fler politiska makthavare att om Paris-avtalet skall kunna uppfyllas så måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. För övrigt var det just analysfirman Carbon Tracker som lanserade denna slutsats. Att kolet måste stanna i marken har bara på några år fått stort genomslag globalt! För det andra kan f.d. president Clinton citeras: It´s the economy stupid! Faktum är att nyinvestering av sol och vind nu börjar bli billigare än redan idriftvarande kolkraft på flera håll! Det är alltså rena ”Ebberöds bank” att fortsätta med kolkraften! OCH kurvorna måste vända NU!!!