Vive la France …!

Paris 12 december 2015!

One Planet ….!

Frankrikes president Emmanuel Macron öppnar idag, på 2-årsdagen av Paris-avtalet, ett nytt klimatmöte, ”One Planet Summit”, i utkanten av Paris i ett eventcentrum längs Seine i distriktet Boulogne-Billancourt med ca 2000 deltagare bestående av  världens ledare och representanter för näringsliv och organisationer.

Macron tar täten …!

Macron har i flera sammanhang visat att han vill ta ett stort ansvar för att Paris-avtalets mål skall uppfyllas. Hans välkända apell ”Make our world great again!” har ju en helt annan innebörd än president Trumps egoistiska  ”Make America great again”!

Finansiering i fokus ….!

Huvudfokus för ”One Planet Summit” är hur finansieringsfrågorna i Paris-avtalet skall lösas. Enligt avtalet skall världens rika länder bidra till finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning. Konkret innebär det att f.o.m. 2020 skall de rika länderna avsätta 100 miljarder dollar per år (!) till  FN:S klimatfond GCF (Green Carbon Fund) för stöd till de fattiga länderna.

Knäckfråga ….!

Förutom själva huvudfrågan, d.v.s. hur mycker respektive land åtar sig att minska sina CO2-utsläpp genom s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined  Contributions), är finansiering den stora knäckfrågan. Denna fråga har varit i luften ända sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 på COP15. OOOPS …! Den har alltså varit på bordet i hela 8 år!

Många dimensioner … !

Finansieringsfrågan är komplex och innehåller många dimensioner som ännu, efter 8 år, inte har lösts! Hur mycket skall respektive av de rika länderna bidra med?  Hur skall pengarna fördelas mellan de fattiga länderna? Hur skall administrationen gå till?  Hur skall  utvecklingsländer med relativt stark ekonomi som Kina, Indien och några länder till  hanteras i förhållande till de flesta av Afrikas betydligt fattigare länder? Hur tar man hänsyn till att vissa av de rika länderna har svarat för relativt sett (per capita) stora CO2-utsläpp? Hur hanterar man USA? Etc, etc.

Vive la France …! …!

JA! Frågorna är många och det är bara att hålla tummarna för att Emmanuel Macron och Frankrike lyckas  lösa upp några av de värsta knutarna på ”One Planet Summit” under de 3 kommande dagarna i Paris, Boulogne-Billancourt! HEJA Macron! Han sätter fingret på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem! Låt oss alla bli PLANETSKÖTARE!