KLIMATAVTALET! – Planen slirar!

EU tar tag i taktpinnen!

Den här veckan, må-ti, träffas ledarna för 35 av totalt 195 stater involverade i FN:s förhandlingar om ett kommande  och heltäckande klimatavtal. Avtalet skall ersätta ett haltande Kyoto-avtal från 1997. Mötet sker i Berlin med Angela Merkel och Francoise Hollande som värdar med Angela Merkel i förarsätet .  Francoise Hollande har en senare nyckelroll som värd för det ur klimatsynpunkt helt avgörande mötet COP 21 i Paris i december. Denna veckas  möte i Berlin följs av en rad ytterligare möten med EU i huvudrollen innan Paris.

Angela Merkels ligger i!

I juni om ca 3 veckor träffas den s.k. G7 gruppen (de sju ”stora” ekonomierna) i tyska alperna på ”Schloss Elmau”, med Angela Merkel som värd. Klimatfrågan förväntas ligga högt upp på agendan. Hon har i en rad sammanhang profilerat sig som klimathök och kommer att sätta press på de andra! Något senare också i juni träffas den stora FN-delegationen på 195 stater i Bonn som en första större förberedelse för mötet i Paris i december. Bonn-mötet kommer att följas upp av ett nytt större förberedelsemöte i New Yourk i september

Planen slirar!

Jo,  alla dessa möten behövs ty planen för förberedelser till Paris, som gjordes upp på förra FN-mötet, COP-20 i Lima, Peru slirar betänkligt. Där beslutades att alla involverade 195 stater skulle avge sina löften till minskade CO2-emissioner senast den sista mars i år. Den sista mars hade dock endast 32 stater lämnat sina bidragsmål s.k. INDP:s (Intended National Determined Contributions). Av dessa  kom 27 från EU:s stater. Per idag 21 maj har endast ytterligar 5 länder lämnat sina bidrag. Snacka om respekt för ingångna avtal och beslut! Krafttag behövs! MEN vad kan DU och jag göra? Jo, sprida budskapet om den slumrande katastrofen till din bekantskapskrets, till dina lokala politiker, till whatever!

EU sticker ut på ett positivt sätt!

EU går före inte bara vad gäller att hålla i taktpinnen och uppnå konsensus kring INDC:s utan även nivåerna på utsläpps-minskningarna! Inom EU har man enats om utsläppsminskningar på 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Inom parentes kan nämnas att Tyskland utmärker sig även här på ett positivt sätt genom att sätta sitt 40 %:s- mål redan till 2020. Helt rätt! Ambitiösa mål krävs för att 2-gradersmålet skall kunna innehållas!  OBSERVERA att 2 grader innebär att utsläppen måste minskas med 80-90 % till 2050.

De stora utsläpparländerna än så länge inte på banan!

Kina och USA som ligger i topp i utsläppen har trots allt indikerat en klar vilja att nu vara med i ett globalt och heltäckande klimatavtal. MEN ambitionerna är alldeles för låga! De har hittills indikerat nivåer långtifrån EU:s. Kom ihåg att dessa båda länder svarar för över hälften av alla utsläpp! Kina säger t.ex. att man skall påbörja minskningen av sin utsläpp senast 2030. USA å sin sida är mer ambitiösa och anger målet 27 %:s minskning till 2025 i förhållande till 2005 års nivå. Omräknat till 1990  års referensnivå, som EU använder, kanske det motsvarar säg 15 %. Det här med procent och årtal är svårt! Det fick Lövden-regeringen efara i höstas när man inför EU skulle redogöra för sina INDP:s.  Där var väl egentligen inte en siffra rätt! Läs mer om Sveriges ”fejkade” situation på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/

De globala utsläppen idag anno 2015!

Som sagt Kina och USA är de största utsläpparländerna med Ryssland och Indien närmast därefter. Detta gäller räknat i absoluta tal på ländernivå. EU har en relativt hygglig position i denna liga. MEN mäter man per capita så är USA överlägset störst med en utsläppsnivå per capita lika med ca 20 ton CO2 per år och EU-staterna någonstans mellan 5-10 ton per capita och år. Kina som fortfarande är under stark utveckling ligger betydligt lägre än både USA och EU på ca 4 ton per år. En talande överblick på de globala utsläppen i absoluta tal på ländernivå framgår av nedanstående karta!

Countries_by_carbon_dioxide_emissions_world_map-638x250[1]