NORGE VISAR VÄGEN lämnar kolet!

Statens pensionsfond lämnar allt fossilt!

Stortingets finansutskott beslutade under onsdagen att Statens pensionsfond skall lämna alla investeringar i företag som har mer än 30 % kol i portföljen. OBSERVERA att Statens pensionsfond, ”Norges oljepengar”, är världens största oberoende investeringsfond. Signaleffekten inför klimatförhandlingarna i Paris bedöms vara betydande. Beslutet klubbas i Stortinget den 5 juni! Efter kolet fortsätter man med saneringen av fonden från annat fossilt såsom, olja, tjärsand etc.

352250460_ee2f9e5565_z-638x478[1]

Norge tar ansvar och skyddar sina tillgångar!

Med beslutet tar Norge ansvar samtidigt som man skyddar sina tillgångar. VAD som är hönan och vad som är ägget kan nog diskuteras! Enligt FN/IPCC:s, IEA:s etc rapportering måste 2/3 av idag kända fossiltillgångar stanna i marken för att inte 2-gradersmålet skall överskridas. Så till sist och syvendes handlar det om att inte sitta med svartepetter och s.k. ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig! NOTERA att vi redan har förbrukat halva den tillåtna budgeten på 1000 miljarder ton CO2. Med nuvarande takt på CO2-utsläpen har vi nått taket redan 2030.  D.v.s. kurvan måste brytas ASAP.

co2_trend_gl-638x466[1]