KOLET! – Regeringen och Vattenfall mot väggen!

sand-head-e1442955908669[1]

Fortfarande med huvudet i sanden!

Försäljningen av Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland har gått in i ett nytt skede. Anbud kom in i samband med årsskiftet. Enligt de senaste signalerna lutar det mot att Regeringen och Vattenfall måste betala för att  ”bli av” med kolet! Än så länge har man stoppat huvudet i sanden och trott/bedragit sig själv med att dels bli CO2-fri, genom att sälja tillgångarna, och dels få en bra slant för ”besväret”!

Kolets begränsade framtid i Tyskland!

Den tyska koalitionsregeringen SPD/CDU har sedan klimatavtalet i Paris i december 2015 diskuterat en totalavveckling av kolet, både stenkol och brunkol, till allra senast 2050, dock troligtvis inom 25 år d.v.s. till 2040. Enligt lagar och regler i Tyskland, som omgärdar både kolbrytning och elproduktion baserat på kol, är anläggningshavarna skyldiga att återställa de ingrepp i naturen som av nödvändighet följer med en sådan verksamhet. Här pratar vi STORA pengar.

Regeringen och Vattenfall ställda mot väggen!

Vattenfall har på regeringens uppdrag drivit en försäljningsprocess  avseende sina brunkolstillgångar i Tyskland en längre tid. Anbud har kommit in och skall utvärderas under våren.  I media har förhoppningar om en ersättning i storleksordningen 20 till 40 miljarder SEK figurerat.  Med tanke på att strategin att bli CO2-fri genom att sälja kolet för att drivas vidare av en annan aktör är ytterst tveksam på gränsen till oseriös och att brunkolstillgångarna, som ligger först i kön i avvecklingen, i praktiken kan betraktas som värdelösa kan man med fog ifrågasätta Regeringens och Vattenfalls strategi.

Vattenfall måste betala!

Enligt Gerd Lippold i den tyska delstaten Sachsens parlament måste Vattenfall enligt det tjeckiska kolbaserade elbolaget CEZ, som är en av anbudsgivarna, tänka sig att få betala för att sälja. Skälet är att de tyska miljöreglerna drar ner priset rejält genom att anläggnings-havarna måste stå för alla återställningskostnader när verksamheen avvecklas. Det bör noteras att uttalandet från CEZ kan ha ett visst drag av partsinlaga över sig, men indikationen om det verkliga värdet är tydlig! När utvärderingen av anbuden blir klar under våren får vi ju veta hur hela den här farsen/affären slutar!

Stefan Löfven i Riksdagen!

I fredags fick Stefan Löfven, apropå de nya signalena om ett negativt värde på brunkolstillgångarna, en rak fråga i Riksdagen! Är det inte  läge att behålla koltillgångarna och successivt avveckla dom i harmoni med den tyska inrikespolitiken? Svaret blev väl mer eller mindre ett JASÅ!  Citat: ”En sak skall vi ha klart för oss varken Vattenfall eller Regeringen har makt att styra över den tyska energipolitiken”! MEN HALLÅ! Varken  Sverige eller någon annan aktör behöver göra det sett ur ett kolperspektiv! Tyskland har ju redan bestämt sig för att avveckla kolet! Att sälja tillgångarna till etablerade kolaktörer, typ tjeckiska CEZ, skulle däremot bli synnerligen kontraproduktivt gentemot den tyska energipolitiken! CEZ skulle streta emot en avveckling i det längsta!