MR BOND köper elbil!? – Del 2

Mr Bonds Dilemma!

I förra avsnittet hamnade han i ett dilemma! Han står i begrepp att avveckla den ena eller båda av familjens fossilbilar. Bakgrunden är att Mr Bond känner dåligt samvete för bilarna, som är fossila både på grund av bränsle och ålder! Hur skall han göra? Familjens hittillsvarande livsmönster säger fortsätt med två bilar och byt ut den ena. Mr Bonds samvete präglat av klimatinstinkt säger dock avveckla båda fossilbilarna!

Mr Bonds strategi!

Grunden för Mr Bonds strategi är familjens förutsättningar d.v.s. hur transportbehovet ser ut. Ingen av hushållets två vuxna medlemmar behöver pendla, men livsmönstret är ändå så att det förekommer ett relativt frekvent behov av två bilar! Så på kort sikt går Mr Bond på livsmönstret och satsar på två bilar! På längre sikt handlar det sannolikt om en bil! Samvetet dövar han genom att familjen planerar att använda fossilbilen så lite som möjligt!

Hans käpphäst nr 2 – Kapitalförstöring!

Han måste också tackla argumentet att oavsett om det handlar om pendlingsbilar eller ”intermittenta” bilar så säger statistiken att i genomsnitt utnyttjas inte bilen mer än högst en av dygnets 24 timmar! Ren kapitalförstöring alltså! Plus en väldigt dålig investering ur ett privatekonomiskt perspektiv! HUR löser Mr Bond det då?

Bilpool prio 1!

Ur kapitaförstöringssynpunkt har Mr Bond redan argumentet klart för den kvarvarande fossilbilen! Här handlar det om en befintlig bil och således en redan inträffad kapitalförstöring både vad gäller materialåtgång och s.k. ”sunk costs”. Det blir värre med den nya bilen! OK han kan satsa på en begagnad ickefossil bil för att tackla problematiken med materialåtgång, men han löser ju inte problemet med en dålig investering! Han blir ganska snabbt klar över att det är någon form av bilpool som är prio 1 för familjens ”andrabil”! OCH med  senaste teknik!

Nästa avsnitt- Del 3

I nästa avsnitt av ”MR BOND köper elbil!? – Del 3” berättar Mr Bond om sin research om bilpooler, som svarar upp mot familjens krav på tillgång till två bilar utifrån villkoren om nuvarande livsmönster och minsta möjliga kapitalförstöring! Hans krav på senaste teknik utesluter definitivt vissa om än miljövänliga alternativ som bygger på ren muskelkraft!

AP760106026778-638x391[1]