”LAUDATO SI”! – Påven blåser till strid!

shutterstock_267396425[1]

Påvens stridsrop är ”Laudato si”!

Uttrycket är gammalitalienskt och betyder ordagrant ”Lovad vare er…”! Det han menar är! Lyssna nu! Vi måste ta vara på allas vår gemensamma jord! I den encyklika/ skrift som gavs ut av påven och Vatikanen  igår den 18 juni  säger han med eftertryck två saker! Vi lever över jordens tillgångar! OCH vi gör det dessutom på fel sätt genom ohämmad användning av fossila bränslen!

Påvens uppmaning!

Han vänder sig till både världens makthavare (med tydlig adress till klimatförhandlingarna i Paris senare i år) och till DIG. Han manar till besinning och förändring både i stort och i smått! Han vänder sig inte bara till ca 1,5 miljarder katoliker utan till alla! LÄS! Alla måste hjälpas åt genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Att Vatikanen och påven på detta sätt ger sig in i storpolitiken och vetenskapen kring klimatfrågan bedöms vara unikt.

Skriften står på en stabil grund!

Encyklikan står dessutom på en stabil vetenskaplig grund. Den  har föregåtts av tre omfattande workshops i Vatikanen under 2014. Inte minst beroende på dess vetenskapliga stringens kommer encyklikan  att få ett stort genomslag inom det politiska samfundet världen över. Den stöder sig i allt väsentligt på FN/IPCC:S vetenskapliga rapporter. Här finns inget utrymme för tvivel! Vatikanen och påven hävdar med eftertryck att den globala uppvärmningen är ”man-made”. Påven själv är i grunden kemist och har uppenbarligen förstått de vetenskapliga sammanhangen kring växthuseffekten! KOLLA nedanstående figur!

GreenhouseEffect[1]