PÅVENS INHOPP skapar chockvågor!

shutterstock_267396425[1]

Starka reaktioner världen över!

Påvens och Vatikanens encyklika/skrift ”Laudato si” om klimatet i förra veckan har skakat om i världssamfundet. Republikanerna i USA, varav hälften(!) förnekar den globala uppvärmningen, menar via flera av de blivande presidentkandidaterna inför 2016 att påven skall hålla sig till de moraliska frågorna. Klimatfrågan skall skötas av vetenskapen och politikerna. Tony Abbot, premiärminister i Australien, hävdar ungefär samma sak. Det starkt katolska och ”kolbaserade” Polen har också gått i taket via uttalanden från politiker och industriledare.

Varför dessa invändningar?

SANNINGEN är att dessa sagesmän tillsammans med flera andra likartade aktörer försvarar i första hand nuvarande tingens ordning. De  tillhör ju alla de stora kolproducerande/- exporterande länderna i världen! Bevekelsegrunderna handlar alltså inte om klimatfrågan utan om ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande!  Man känner helt enkelt ett hot från den här typen av extraordinära inhopp! BRA GJORT påven och Vatikanen! Invändningen att låta vetenskapen sköta frågan är dessutom starkt kontra-produktiv! Hälften av republikanerna i USA tror ju inte ens på vetenskapen i den här frågan!!!