MAX- grundare gör avtryck …!

Curt Bergfors …!

Burgarkedjan MAX’ grundare Curt Bergfors fortsätter att göra ett hållbart avtryck även efter sin död 2022! För fyra år sedan gjorde han en stor donation till en stiftelse, the Curt Bergfors Foundation, med uppgiften att främja livsmedelssektorns hållbarhet i ett större, globalt perspektiv! Stiftelsen skall varje år dela ut priset Food Planet Prize till en aktör fortfarande i sin utvecklingsfas.

Årets pris på 2 miljoner dollar gick av 1000 sökande till ”Agrodiversity index” grundat 2017 och för närvarande placerat i Rom och Montpellier. Indexet mäter hållbarheten på måltider från primärproducent till konsument och är riktat mot offentliga verksamheter såsom t.ex mot skolmåltider. Enligt f.d. stjärnkrögaren Magnus Nilsson på stiftelsen blir indexet omvälvande inom sektorn! Redan nästa år räknar ”Agrodiversity index” med att nå en global täckningsgrad på över 200 miljarder måltider! HEJA!