Är det så här …!

I förra veckan drogs New York in i en giftig brungul brandrök från Kanada 1000 km därifrån!

Undantagstillstånd …!

I förra veckan tvingades New Yorks borgmästare Eric Adams utlysa en typ av undantagstillstånd till följd av att giftig brandrök dragit in över världsmetropolen! Brandröken kom från kraftiga skogsbränder i Kanada 1000 (!) kilometer därifrån! Är det så vi vill ha det? New York-borna har därför åter fått bära mask och tvingas nu återuppleva restriktionerna under covid! Den gulbruna brandröken är giftig för alla d.v.s. inte bara för speciellt känsliga personer! Under den gångna veckan har New York haft den sämsta luftkvaliteten av alla världens storstäder! 58 (!) gånger sämre än de rekommenderade maxvärdena från WHO! Är det så vi vill ha det!

Bränderna …!

De aktuella skogsbränderna i Kanada har rasat sedan ett par veckor tillbaka bl.a. i British Columbia! Hittills har över 4 miljoner ha (motsvarande en yta av Jämtlands storlek) förstörts av ett hundratal bränder! Över 20000 människor har fått lämna sina hem! Förutom restriktionerna i New York har över 100 miljoner människor i nordöstra USA, från Chicago i väst till Atlanta i söder, fått varnas för den farliga brandröken! Förödelsen ur ett klimatperspektiv är ofattbar! Redan, under några veckor, har dubbelt så mycket skog skövlats som skövlingen av regnskogarna i Amazonas under de senaste 6 åren (!) Är det så vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka den typ av naturkatastrofer som nu pågår i Kanada och nordöstra USA, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att alltmer frekventa och omfattande skogsbränder beror på våra CO2-utsläpp kan DU påverka! Genom att tydliggöra konsekvenserna av ett allt torrare och varmare klimat kan DU inspirera din omgivning till att ”koldioxidbanta” Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hu DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/