MILSTOLPE! – FN:s gröna fonder betalar ut!

Paycheck 200 miljoner dollar!

I förra veckan togs det första beslutet av GCF (FN:s Green Carbon Fund) att finansiera projekt i fattiga länder. Pengarna skall bl.a. gå till avloppsanläggningar på Fiji och Maldiverna, våtmarker i Peru etc. Totalt berörs 8 st projekt i olika länder! VAD betyder detta? Jo,  det betyder en viktig milstolpe för GCF i och med att organisationen/fonden nu har börjat bli operativ! Pengarna i sig är ingen större hit!

Den rika världen måste skärpa sig!

Redan på COP 15 i Köpenhamn 2009 beslutades att bilda FN:s gröna fonder, GCF.  Fonden skall finansiera utbyggnaden av hållbara system i FN:s fattiga länder motsvarande 100 miljarder dollar per år f.o.m 2020. HUR har det gått? Inte så bra, tyvärr! Hittills innehåller fonden endast 10 miljarder dollar totalt sett! I sanning ett skralt resultat på de sex åren sedan 2009! NOTERA att samtidigt subventioneras fossilindustrin med 500 miljarder dollar per år! Så GCF:s slutmål om 100 miljarder dollar per år är trots allt inte en fantasisumma!

GCF blir den stora knäckfrågan i Paris!

Redan nu , 1 månad innan de avgörande klimatförhandlingarna i Paris skall påbörjas, kan man förutse att finansieringen av FN:s gröna fonder kommer att bli en av de stora knäckfrågorna. Många av utvecklingsländernas inlämnade klimatbidrag (INDC:s lika med Intended Nationally Determined Contributions) är villkorade till att gälla då och endast då finansieringen av deras utveckling mot hållbarhet kommer att fungera. Observera att det handlar inte om utpressning utan om högst rimliga krav på de fattiga ländernas tillväxt i balans med Jordens ändliga resurser.

HUGGSEXA och/eller CHICKEN RACE!

I de kommande klimatförhandlingarna krävs verkligen ORDNING OCH REDA i samtalen och mötena om hur GCF skall fungera! Risken finns att förhandlingarna utvecklar sig till en HUGGSEXA mellan de länder som beböver finansiering och ett CHICKEN RACE mellan de länder som skall bidraga till finansieringen!!!  MEN för förhandlarna gäller det att besinna sig! Det som står på spel är antingen världen till vänster (mindre än 2 grader) eller världen till höger (större än 4 grader)!

SPM2a-638x264[1]