Sverige först i världen …!

CFL:s påskägg 2022 …!

I Climate for Lifes (CFL) påskägg 2022 serverar vi nyheten att Sverige blir det första landet i världen som väger in utsläppen från konsumtionen i sina nationella utsläpp! Hittills räknar världens länder inklusive Sverige enligt Paris-avtalet endast in sina territoriella utsläpp d.v.s. utsläpp från de varor och tjänster som produceras inom landet. Klimatminister Annika Strandhäll mottog i förra veckan Miljömålsberedningens slutbetänkande där samtliga riksdagspartier står bakom att utsläppen från konsumtionen, d.v.s. även utsläppen från importerade varor och tjänster, skall ner till nettonoll 2045. Först i världen! Sverige förebild! HEJA!

Mattrender i klimatets tjänst …!

Vad har perenna sädesslag och Michelin-restauranger gemensamt?

Bryter ny mark …!

Nu åker vetet ut från åkrarna och ersätts av perenna sädesslag som kernza, ett vetegräs! Den nya vetesorten är utvecklad vid forskningsinstitutionen ”The Land Institute” i USA. Ett enda frö ger spannmål i flera år! Att ersätta ettåriga sädesslag minskar jorderosionen, ökar kolinfångningen och minskar behovet av konstgödsel! OCH köttet åker också ut från Michelin-restaurangerna! Flerstjärniga högprofilerade restauranger som Eleven Madison Park i New York, Gauthier Soho i London och ONA (origine non-animale) i Arès, Frankrike går över till helt veganska menyer! SLUTSATS! Perenna sädesslag och veganska menyer på stjärnrestauranger går före och visar vägen för en mer klimatanpassad livsstil! HEJA!

FN larmar …!

Besviken …!

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttrycker sin besvikelse i samband med att IPCC:s senaste rapport släpptes i måndags! Världens länder har ännu inte bromsat utsläppen av växthusgaser! Om ländernas och företagens löften om minskningar säger han vid måndagens presskonferens helt enkelt: ”Dom ljuger”! Det är starka ord på denna nivå, men icke desto mindre relevanta! Utsläppen fortsätter alltså att öka istället för att minska! Rapporten kommer med tuffa besked! Det vi inte har klarat av på ca 30 år sedan FN började driva klimatfrågan måste vi nu klara på några få år! Senast 2025 måste världens utsläppskurva vändas för att begränsa den globala uppvärmningen! OCH därefter på de återstående 5 åren på 2020-talet måste de totala utsläppen halveras! D.v.s. till 2030! Receptet stavas vind, sol och hållbar markanvändning d.v.s. ökning av växtlighetens (skog och jord) förmåga att lagra CO2!

Sista varningen …!

Rapporten utfärdar också en sista varning! Om vi inte ändrar oss går vi mot en global uppvärmning på minst 3 grader! De klimatlöften s.k. NDCs (Nationally Determined Contributions) som världens länder levererade vid senaste klimatmötet COP26 i Glasgow förra året räcker inte på långa vägar! Normalt sett skall, enligt Paris-avtalet, länderna förnya sina klimatlöften vart 5:e år. På mötet i Glasgow fick de dock en ny chans till årets klimatmöte COP27 i Sharm-El-Sheikh i Egypten. Man insåg helt enkelt att COP26-löftena inte håller! Bakläxa alltså! Till årets klimatmöte finns dessutom inga som helst ursäkter då IPCC:s rapport från i måndags också innehåller en detaljerad verktygslåda på åtgärder!

Helig ko slaktas …!

OBS! De politiska ledarna i världens länder har hittills i det längsta undvikit att tala om för DIG att även ett ändrat beteende i vardagen kommer att vara nödvändigt. Redan vid det första klimatmötet i Rio 1992 satte dåvarande presidenten i USA, George Bush senior denna undfallande ton d.v.s. att konsumenternas beteende är en helig ko! Han slog fast: ”The American way of life är inte förhandlingsbart! Punkt!” Enligt IPCC:s senaste rapport gäller inte detta längre!!! Det kommer alltså att krävas ett betydlig större mod från dagens politiker att säga obekväma sanningar om ett nödvändigt ändrat konsumtionsbeteende – med risk för att förlora röster! Budskap! Om nödvändigt måste den politiska makten offras! Det handlar ju om att undvika en klimatkatastrof, som framförallt kommer att drabba våra barn, barnbarn och kommande generationer!!!

Talande statistik …!

I mars …!

Enligt statistikorganet Vroom (för data om bilbranschen) ökade antalet nyregistrerade rena elbilar under mars med 252 % (!) jämfört med samma period förra året! Av totala antalet nyregistrerade personbilar under mars var 56 % (!) laddbara. Mer än hälften av dessa (32,2 %) var rena elbilar. Efterfrågan på laddhybrider har dock gått ner med 54 % jämfört med mars förra året. Denna trend är föga förvånande då laddhybrider endast kan betraktas som en övergångslösning i avvaktan på den tekniska utvecklingen för helt fossilfria personbilar. Enligt statistiken är vi tydligen redan där! Fossilfritt, per favore! HEJA!

EU nobbar …!

Flera länder avslog Sveriges begäran att tillfälligt ta bort skatten på bensin och diesel!

Flera länder …!

Flera av EU.s länder var emot Sveriges begäran att sänka skatterna på bensin och diesel! På förra fredagens (25/3) toppmöte i Bryssel om säkerhetsläget, sanktionerna mot Ryssland etc hade Sveriges statsminister Magdalena Andersson även uppdraget från Sveriges riksdag att lägga fram en begäran från Sverige att tillfälligt, under tre månader, ta bort skatten på bensin och diesel. Sverige fick dock NEJ på denna begäran med hänvisning till EU:s energiskattedirektiv. Direktivet har en minimigräns för bränsleskatterna, som Sveriges regering redan har tangerat genom en planerad skattesänkning på sammanlagt 1,80 SEK/l.

Tåget har gått …!

EU:s avslag på Sveriges begäran är förståelig då ändringar i EU:s energiskattedirektiv kräver ett enhälligt beslut bland medlemsländerna. Flera av länderna har dessutom redan drivit olika egna koncept för tillfälliga lättnader i bränslepriserna. Tåget har således redan gått för någon form av enighet kring hur man skall tackla konsekvenserna för den enskilde konsumenten vad gäller volatiliteten i bränslepriserna till följd av det oroliga säkerhetsläget.

Reflexion …!

Helt oavsett varaktigheten i nuvarande krig mellan Ukraina och Ryssland så kommer volatiliteten i olje- och naturgaspriserna att bestå under lång tid d.v.s. även efter ett förhoppningsvis nära förestående fredstillstånd. EU har redan lagt fram ett förslag på hur importen av olja och naturgas från Ryssland skall minskas så snabbt som möjligt och vara helt avvecklad till 2030. Läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/. Den sannolika följden blir att volatiliteten i bränslepriserna, med trend uppåt, kommer att bestå under lång tid i flerårsskalan! Olika former av statliga lättnader är därför bara att betrakta som konstgjord andning och ett ineffektivt sätt att bara skyla över den verkliga problematiken d.v.s. att vara fast i en energiförsörjning delvis i händerna på oberäkneliga despoter typ Putin.

Slutsats …!

När EU:s stater har parerat de omedelbara konsekvenserna av volatiliteten i bränslepriserna till följd av det akuta krigstillståndet genom tillfälliga ekonomiska lättnader för konsumenterna måste andra statlig strategier tillämpas riktade mot problemets kärna . För EU:s stater gäller det då att, av både säkerhets- och klimatskäl, snabbast möjligt implementera strategier som underlättar för konsumenterna att lämna fossilbaserade transporter d.v.s EU måste fortsätta kampen för klimatet. Genom kriget och de nuvarande tillfälliga subventionerna av fossila bränslen har klimatarbetet fått ett kännbart ”hack i kurvan”!

Vad kan DU göra …!

OBS! Med all respekt för just DINA transportbehov! Det är ingen naturlag att man måste fortsätta bilåkandet precis som tidigare! I synnerhet inte med hänsyn till den pågående klimatkrisen och att varje droppe diesel i tanken hjälper till att finansiera Putins angrepp på Ukraina! Istället för att ropa på subventioner från staten för att fortsätta som tidigare finns det ju andra alternativ! Dra ner, samåk, åk kollektivt etc. Att ändra DITT beteende är ett win-win-win-koncept! DU sparar pengar, hjälper klimatet och medverkar till att få bort Putin! Att fortfarande ända sedan bilens barndom för hundra år sedan betrakta den som en symbol för frihet måste med förlov sagt betraktas som lite väl anakronistiskt/otidsenligt! I dessa tider av klimatkris, fossilt energiberoende, utarmning av Jordens resurser m.m. är den på sin tid fantastiska innovationen BILEN numera snarare ett av flera verktyg för DINA transporter från punkt A till B! Klimatet kan inte vänta!

Luften är fri …!

I Paris …!

Just nu testas flygtaxis från det tyska företaget Volocopter (från Bruchsal utanför Karlsruhe) för användning under OS i Paris 2024! Med flygtaxi tar man sig snabbt och smidigt mellan olika tävlingsplatser runtom i Paris. Enligt företaget skall en resa med flygtaxi inte kosta mer än en vanlig taxi. Den stora fördelen är dock att ”luften är fri”! De stora städernas trafikstockningar kan undvikas! En Volocoper kan enklast beskrivas som en drönare d.v.s. en förarlös farkost med passagerare. Den är tvåsitsig och avsedd för resor i megastäder med hjälp av 18 eldrivna mindre rotorer. Räckvidden är ca 30 km. Även amerikanska Boeing tillsammans med Google har insett att det är nödvändigt att göra något åt de stora städernas trafikinfarkter! Läs mer om deras liknande koncept Wisk på http://climateforlife.se/alternativ-till-uber/

Varningsklockor …!

Naturen varnar …!

Under de senaste veckorna har tre olika kritiska ekosystem sänt tydliga varningssignaler om klimatförändringarna! Det handlar om Amazonas, Antarktis och korallreven i Karibien. De närmar sig alla sin tipping point d.v.s. sin förmåga att återhämta sig efter att ha blivit stressade av den globala uppvärmningen! De kan därmed inte utföra de ekosystemtjänster vi är vana vid! (1) Regnskogarna i Amazonas är en stor kolsänka d.v.s. de ”suger” upp en del av den CO2 vi släpper ut! (2) Korallreven innehåller 25 % av allt marint liv och försörjer därmed miljontals människor med både föda och sysselsättning. (3) Antarktis är en viktig del i Jordens klimatsystem. Dessutom är alla tre ekosystemen viktiga för biodiversiteten både vad avser växter och djur!

Mer om Amazonas …!

En ny studie i tidskriften Nature Climate Change visar, bl.a. med hjälp av satellitbilder tagna under de senaste decennierna, att mer än 75 procent av regnskogen nu har tappat sin resiliens/motståndskraft. Vegetationen blir allt torrare och det tar längre tid för den att återskapa sig efter värmeböljor. Det är enligt forskarna ett tidigt varningstecken på att Amazonas närmar sig sin tipping point d.v.s. oåterkallelig utarmning. Konsekvensen kan bli att mer än hälften av regnskogen skulle kunna omvandlas till savann inom några decennier! Den förändras då till en kolkälla i stället för att vara en kolsänka, vilket dramatiskt kommer att påskynda klimatförändringarna.

Stora delar av regnskogarna i Amazonas torkar ut till följd av klimatförändringarna och riskerar att förvandlas till en kolkälla istället för att vara en av Jordens viktigaste kolsänkor!

Mer om Antarktis …!

Antarktis har upplevt en aldrig tidigare skådad värmebölja! I de östra delarna har temperaturen legat nästan 40 grader Celsius över det normala under flera dagar. Istället för minus 50 grader har temperaturerna legat på minus 10 grader! Det tidigare värmerekordet har slagits med 15 graders marginal! Efter sommaren på södra halvklotet skall temperaturerna normalt ligga på ca 50 minus eller lägre. Utan att rent vetenskapligt direkt kunna koppla de senaste dagarnas värmebölja till klimatförändringarna menar forskarna dock att generellt sett så innebär den globala uppvärmningen fler och intensivare former av extremväder. Läs mer om detta på http://climateforlife.se/sommarens-hetaste/

Forskarna är tagna på sängen av att Antarktis är 40 grader varmare än normalt i mars!

Mer om korallreven …!

I en nyligen publicerad studie har forskare med hjälp av satellitdata och tidigare mätningar undersökt temperaturförändringar i havet kring 5000 olika korallrev i Karibiska havet. Korallreven har drabbats hårt av klimatförändringarna! Sedan 1970-talet har ca hälften dött! Studien fann också att marina värmeböljor har både blivit vanligare och längre de senaste årtiondena. År 1980 inträffade en värmebölja per år, och i dagsläget har denna siffra ökat till nästan fem om året, vilket ger korallreven ännu mindre tid att återhämta sig med uppenbarligen katastrofalt resultat som följd!

Sedan 1970-talet har över hälften av Karibiens ca 5000 korallrev dött!

Segertåget fortsätter …!

Idag …!

Idag, tisdagen 22/3, påbörjas de första leveranserna av Tesla-bilar från Elon Musks nya bilfabrik i Tyskland i brandenburgska Grünheide utanför Berlin! Fabriken kommer att sysselsätta 12000 personer i full produktion och då producera 500000 bilar per år. Fabriken, som även kommer att tillverka batterier, blir Tysklands tredje största anläggning för produktion av bilar alla kategorier, men självfallet den största för rena elbilar. Elon Musks segertåg för elektrifiering av världens bilindustri fortsätter! I och med Tysklandsfabriken har nu Elon Musk etablerat Tesla på världens tre största bilmarknader – USA, Kina och Tyskland! HEJA Elon! Hero of our time!

Köpstopp på rysk energi …!

Hårda sanktioner …!

Enligt ett förslag från EU-kommissionen skall EU helt sluta att köpa gas och olja från Ryssland senast till 2030! Detta förslag togs fram i tisdags i förra veckan och fick bifall senare under veckan vid EU:s toppmöte i Versailles! Förslaget bygger på att vi redan i år skall kunna minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar! EU:s plan handlar om sanktioner som på kort sikt slår hårt mot Rysslands krigskassa och på lång sikt vrider energivapnet ur händerna på oberäkneliga despoter! Anm. Under 2021 var, enligt Eurostats statistik, Ryssland EU:s tredje största importland varav energi utgjorde nära 70 % till ett värde av ca 100 miljarder euro.

På kort sikt…!

På kort sikt d.v.s. redan i år har EU-kommissionen kommit fram till att andra leverantörer kan ersätta 40 % av den ryska naturgasen i form av LNG (flytande naturgas) och gas i rörledning. Resterande del av de snabba minskningarna kan enligt kommissionen åstadkommas genom energieffektiviseringar i samband med att tidigarelägga renoveringar av bostäder.

På lång sikt …!

På lång sikt d.v.s. för att helt stoppa import av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen att snabba upp utbyggnaden av förnyelsebar energi i kombination med vätgassatsningar. Vätgasen kan användas för att göra den förnyelsebara energin planerbar. Den kan lagras och användas som bränsle istället för naturgas i befintliga gaskraftverk då vind och sol inte kan generera! För att underlätta den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi uppmanar kommissionen också medlemsländerna att se över och förenkla nödvändiga tillståndsprocesser.

Även Big Oil …!

Läs även om att Ryssland kommer att få svårt att hålla sin olje- och gasindustri igång på lång sikt, helt oavsett EU:s minskning av sin import, till följd av att de stora utländska oljebolagen, Big Oil, redan har lämnat Ryssland och därmed har dränerat dess fossilindustri på kompetens och experter s.k. ”braindrain”! Läs på http://climateforlife.se/big-oil-lamnar-putin/.

Elon byter bränsle …!

Hydrogen city …!

En vätgasstad,”Hydrogen city”, håller på att skapas i södra Texas! Det handlar om att ”inom staden” anlägga världens största vätgashub för produktion, lagring och distribution av helt grön vätgas d.v.s baserad på el från sol och vind! Bakom projektet står en amerikansk startup ”Green Hydrogen International”, vars idé är att distribuera vätgasen till kunder med varierande inriktning. En av kunderna är Elon Musks rymdföretag SpaceX, som planerar att byta ut det nuvarande fossila raketbränslet kerosin (jetbränsle) mot ett helt grönt bränsle. SpaceX plan är att själva, på sin anläggning i Brownsville vid mexikanska gränsen, tillverka bränslet syntetiskt flytande metan för sin nya raketmotor SpaceX Raptor framställt genom att i en kemisk process kombinera vätgas med infångad CO2! HEJA Elon Musk! Hero of our time!!!

You can do it!