Heart Aerospace + Einride = sant …!

Einride en nyckel …!

Det Göteborgsbaserade Einride lika med självkörande ellastbilar kan bli en nyckel för laddinfrastrukturen för framtida elflyg! HUR? Man får tänka lite utanför boxen och i sammanhanget betrakta Einride-bilarna som rullande batterilager! Det likaså Göteborgsbaserade elflygföretaget Heart Aerospace och Einride har startat ett samarbete, som går ut på att utnyttja just dessa omständigheter. Einrides ellastbilar ersätter således dagens mobila infrastruktur för flygfotogen! Både Einride och Heart Aerospace är svenska startups som kommit en bra bit i sin kommersialisering! Läs mer på http://climateforlife.se/einride-fran-klarhet-till-klarhet/ respektive på http://climateforlife.se/heart-aerospace-flyger-vidare/ HEJA!!!

Tillbaka till framtiden …!

Sjöglidare …!

Detta är den fantastiska storyn om elflygsentusiasten på Boeings flygutvecklarbolag Aurora som tröttnade på de tröga certifieringsprocesserna för elflyg och hoppade av! Han, Billy Thalheimer, hoppade till s.k. ”Sjöglidare” d.v.s. ett mellanting mellan hydrofoil-farkost (typ bärplan) och elflyg! Poängen med sjöglidare är att denna typ av farkost räknas till s.k, ”Wing-in-Ground-Effect-Vehicle”, som lyder under maritim lag där certifieringsprocessen är mer förutsägbar. Hans startup-bolag Regent har fått en flygande start med många kapitalstarka investerare, bl.a. Japan Airlines. Framtiden är redan här! HEJA!

Flygande start …!

Bolaget har redan 400 förbeställningar till ett ordervärde på 8 miljarder dollar. Sjöglidaren startar och landar på vatten och färdas ett par meter över vattnet med en topphastighet på 290 km/tim. Den har f.n. en räckvidd på 300 km, som kommer att utökas till 800 km 2030. Bolaget har än så länge två produkter den s.k. Viceroy för 12 passagerare, klar för marknaden ca 2025, och den s.k. Monarch för 50 passagerare, klar för marknaden 2030. En första prototyp på Viceroy planeras bli klar för bemannad provflygning under nästa år!

DU …?

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån högtflygande planer á la startup-bolaget Regent, men så är icke fallet! DU kan sprida budskapet i dina nätverk om att den gröna omställningen pågår för fullt med nya innovationer som Billy Thalheimers sjöglidare! Det kommer att öka tilltron till att det finns hopp om att klara klimatkrisen! Så! Bli en ClimateDoer och sprid budskapet att innovationskraften är stor ”därute”! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

NEJ till bensin och diesel …!

Nästa år …!

Redan nästa år, i slutet på 2024, blir det NEJ för bensin och diesel i Stockholms innerstad! Styret i Stockholms stad (S+MP+V) har tagit detta beslut med i första hand hänvisning till luftkvalitet och buller! Det är första gången som en s.k.miljözon klass 3 införs i Sverige! Endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon som uppfyller Euro 6-reglerna kommer att tillåtas! Starten av den nya miljözonen sker 2024 och skall vara helt genomförd 2026. Fossildriftens dagar är räknade! Läs även om Volvo Cars beslut att upphöra med dieselbilar redan nästa år! Läs på http://climateforlife.se/volvo-inga-dieselbilar/!

På tal om …!

VISSTE DU …!

VISSTE DU att EU:s klimattjänst Copernicus är allvarligt oroad över temperaturerna i september – både i luft och i hav? Man talar om”väldigt stora avvikelser”! VISSTE DU att vi för september är farligt nära Paris-avtalets 1,5 grader? Jämfört med förindustriell tid (1850-1900) ligger vi i september 2023 på 1,40 graders global medeltemperatur! VISSTE DU att tendensen dessutom är accelererande? Jämfört med septembermånaderna under den senaste 30-årsperioden (1991-2020) så är september månad 2023 nästan 1 grad högre – 0,93 grader! VISSTE DU att förutom lufttemperaturerna slår temperaturen i haven också alla rekord! Temperaturen i Medelhavet långt ut i september är 5-6 grader varmare än normalt!

Växthuseffekten …

I grunden handlar allt om våra CO2-utsläpp och den s.k. växthuseffekten. Denna effekt är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solinstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solinstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan. Detta beror på att en del av den utgående infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Kolla denna pedagogiskt illustrerade bild från Oxford University!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de abnorma temperaturhöjningarna hittills under 2023, men så är icke fallet! Det handlar ju i grunden om allas våra CO2-utsläpp, men också om dina kunskaper om hur allt hänger ihop! Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ! Så! Bli en ClimateDoer genom att öka dina kunskaper och genom att se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

”To all people of good will” …!

Inte nog …!

Vårt svar på konsekvenserna av den globala uppvärmningen är inte nog, säger påven Franciskus i en 18 sidor lång skrift, Laudate Deum, från Vatikanen i onsdags! Han vädjar till alla världsmedborgare att ta klimatkrisen på allvar! Skriften är ett svidande underbetyg till oss alla, inte minst till världssamfundets politiska och ekonomiska makthavare! ”Nu är det omöjligt att stoppa den enorma skada vi skapat. Vi har knappt tid att ens förhindra ett förvärrat tillstånd”, dundrar påven! De hårda orden är främst riktade till politikersamfundet inför FN:s stundande klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! CO2-utsläppen bara ökar tvärsemot behovet av en kraftig årlig minskning!!!

….

Frankrike går före …!

Macron levererar …!

President Emmanuel Macron levererar en offensiv klimathandlingsplan! Under förra veckan tillkännagav han sin plan, som han kallar ”ecologie á la francaise”! Fokus ligger på elektrifiering under strategin ”morötter istället för piska”! D.v.s. ”Ekologi på franskt vis” handlar om statligt stöd istället för förbud och tvång! De folkliga upproren från de s.k. ”Gula västarna” om höjda bensin- och dieselskatter under hans förra mandatperiod vill han inte ha tillbaka! Den totala statliga budgeten för klimatet enbart under nästa år är hisnande 40 miljarder euro, vilket som jämförelse, omräknat till per capita, är 15 gånger större än vad Sverige satsar på klimatet under 2024!

Några exempel …!

Ur ett tillförselperspektiv skall elektrifieringen huvudsakligen ske med mer kärnkraft och mer vindkraft. De två återstående kolkraftverken skall konverteras till biomassa till 2025. Höga mål för den gröna tillverkningsindustrin! I Frankrike skall sålunda tillverkas en miljon värmepumpar och en miljon elbilar redan till 2027. Ur ett konsumentperspektiv gäller kraftiga stimulanser för att omställningen skall ta fart! T.ex. skall ekonomisvaga hushåll kunna leasa fransktillverkade elbilar för rekordlåga 100 euro per månad, vilket ligger 3-4 gånger under marknadspriset! OCH det bästa av allt! Ett tufft kortsiktigt mål för minskning av CO2-utsläppen! F.o.m. 2023 skall utsläppen minskas med 5 % per år fram till 2030!

Sverige – åt motsatt håll …!

OBS! Sveriges satsning på klimatet i budgeten för 2024 går åt rakt motsatt håll! Den är nästan obefintlig i jämförelse med den franska (15 gånger mindre per capita)! Den ger dessutom ökade utsläpp de närmaste åren på 5-6 % per år! Trots detta har budgeten marknadsförts som en satsning på klimatet! Detta brukar kallas för greenwashing!

Regeringen – får antiklimatpriset …!

Helt följdriktigt får Sveriges regering också Jordens Vänners antiklimatpris! Jordens vänner är den svenska grenen av ”Friends of the Earth International”, världens största demokratiska miljöorganisation. Priset presenterades vid ett seminarium om greenwashing på Bokmässan i Göteborg i lördags. Med priset uppmärksammas en aktör som på något sätt skapat en överdrivet grön bild av sig själv med hjälp av vilseledande marknadsföring. Jordens Vänners talesperson Nastaran Zargari: ”Vi som klimaträttviseorganisation ser allvarligt på att svenska regeringen skjuter utsläppsminskningar på framtiden. Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser”! Priset är värt en skämskudde!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den svenska regeringens nuvarande antiklimatpolitik, men så är icke fallet! Du kan påverka genom att bilda opinion i dina nätverk för en annan kraftfullare klimatpolitik! DU kan också lyfta fram Frankrike som en förebild, som genom sin klimathandlingsplan på allvar ansluter sig till både EU:s och FN:s klimatmål! Så! Bli en ClimateDoer och sprid budskapet att Sveriges regering just nu går åt helt fel håll i klimatpolitiken! Vill DU veta mer om hur DU blir en ClimateDoer gå in på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Racet fortsätter ….!

Jättekliv …!

Enligt det internationella energiorganet IEA:s senaste rapport tar världen ett jättekliv mot det förnyelsebara elsamhället! IEA (International Energy Agency) menar att elektrifieringen är nyckelfaktorn för att klara FN:s klimatmål enligt Parisavtalet. De bedömer att elproduktionen globalt sett kommer att öka med 165 % (!) till 2050! Sol och vind kommer att öka från nuvarande 12 % 2022 till 70 % 2050! Solkraft, f.n. 1300 TWh, bedöms öka mest lika med 6-faldigt till 2030 och 25-faldigt till 2050 (41 % globalt)! Vindkraften, f.n. 2100 TWh, bedöms öka 4-faldigt till 2030 och 10-faldigt till 2050 (31 % globalt)! Anm. Kärnkraften bedöms öka något i absoluta tal, men minska i relativa tal från f.n. 9 % till 8 % 2050! Förnyelsebart såklart!

Är det så här …!

Klimatkatastrof i Libyen …!

Klimatförändringarna låg bakom översvämningskatastrofen i Libyen för en dryg vecka sedan där två dammar brast i spåren av en våldsam cyklon och skyfall! Enligt en analys av klimatorganisationen World Weather Attribution var händelsen 50 gånger mer sannolik till följd av det förändrade klimatet! I analysen konstateras också att lidandet skulle ha kunnat förmildrats avsevärt med bättre byggnader och underhåll av infrastrukturen! Är det så här vi vill ha det?

Även Sverige …

En vecka senare drabbades Sverige också av klimatförändringarna genom ett jordskred på E6 vid Stenungsund, dock i en helt annan omfattning av skador och mänskligt lidande än i Libyen! En del av E6 med anslutande infrastruktur bara försvann och bokstavligen drev iväg ett 50-tal meter till följd av instabilitet i underliggande lerlager. Den senaste tidens skyfall i området och därmed klimatförändringarna antas enligt de första bedömningarna var en del av förklaringen till det inträffade!

Orsak och verkan …!

Hur kommer klimatförändringarna in i bilden? Enkelt uttryckt innebär en varmare värld på land och i hav frekventare och intensivare extremväder, skogsbränder etc. Notera att i år har världshaven varit rekordvarma och medeltemperaturen i världshaven slagit rekord på löpande band! I mars, en månad där temperaturen brukar toppa för året, slogs nytt rekord med 20,96 grader! Temperaturen har dock ej fallit tillbaka som normalt utan den ligger fortfarande kring 21 grader eller t.o.m. över nu i början på september. Professor Samantha Burgess vid EU:s klimattjänst Copernicus uttrycker en befogad oro över utvecklingen! Kolla kurvorna!

Ren fysik …!

Steget från ett varmare hav till cykloner och skyfall handlar om ren fysik! Ett varmare hav innebär en större avdunstning till atmosfären, som ger densamma mer energi och mer vatten! De över haven uppladdade väderfenomenen rör sig dessutom också långsammare över land med ökande temperatur i atmosfären! En synnerligen olycklig kombination! Resultatet blir de ihållande skyfall och cykloner som vi nu sett i Libyen och tidigare i augusti i Grekland! OBS! Temperaturen i Medelhavet är 5-6 grader varmare än normalt! Den extremt kraftiga cyklonen över Libyen, en s.k. Medicane (Mediterranean hurricane), har klassats som en tropisk cyklon, vilket är ytterst ovanligt kring Medelhavet! Med dagens klimat kring Medelhavet inträffar det rent sannolikhetsmässigt en gång per 300-600 år!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån cykloner både i Grekland och i Libyen, men så är icke fallet! Vi i norr bidrar alla genom våra utsläpp till klimatförändringarna, dessutom betydligt mer per capita än i Grekland, Libyen och i andra länder längre söderut! Konsekvenserna kan dock se olika ut beroende på var man befinner sig! Det ironiska är att dessa blir större ju längre söderut du kommer trots att bidragen där är mindre! Jordskredet i Stenungsund är därför en västanfläkt, förlåt uttrycket, av cyklonen i Libyen med över 11000 döda och tusentals fortfarande saknade! Så bli en ClimateDoer och se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Volvo – Inga dieselbilar …!

F.o.m. 2024 …!

På klimatveckan i New York i förra veckan meddelade Volvo att företaget kommer att sluta med att tillverka dieselbilar redan i början av nästa år, 2024! Enligt Volvo Cars VD Jim Rowan är detta ett led i företagets plan att produktionen skall vara helt elektrifierad till 2030! Han säger att bara för 4 år sedan var merparten av försäljningen dieselbilar, men nu 2023 är majoriteten av försäljningen i Europa bilar med någon form av eldrift! En dramatisk förändring av marknaden! Elbilsracet fortsätter! Heja Volvo!

På tal om …!

VISSTE DU …?

VISSTE DU att ”Forskningen”, FN:s klimatpanel IPCC, IEA (International Energy Agency) m.fl. har upprepade gånger varnat för att olja, kol och gas måste stanna i marken om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader enligt Parisavtalet? VISSTE DU att olje- och gasindustrin gör precis tvärtom! Enligt den senaste rapporten från tankesmedjan Oil Change fortsätter alla länder (ett 20-tal) med betydande olje- och gastillgångar obehindrat sin expansion med USA i spetsen. VISSTE DU att att vårt grannland Norge till hör de fem största syndarna d.v.s. ligger i samma liga som USA, Kanada, Storbritannien och Australien! VISSTE DU att Oil Change dessutom utnämner Norge till ”planetförstörarnas klimathycklare” till följd av landets något schizofrena inställning till klimatet d.v.s. att ivrigt slå sig för bröstet för klimatåtgärder innanför landets gränser, men strunta helt i det globala perspektivet!

Fru Justitia …!

Då varken forskningen, FN eller regeringar rår på oljebolagen så finns det en aktör, Fru Justitia, som jobbar för högtryck! Nyligen lämnade Kalifornien in en stämningsansökan mot oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron. Kalifornien anklagar dessa oljebolag för att ha fört statens ca 40 miljoner konsumenter bakom ljuset! Bolagen har under decennier känt till oljans och gasens konsekvenser för klimatet, men förtigit och hemlighållet denna kunskap! Exxon t.ex. har i åratal vägrat att lämna ut hemliga handlingar av detta slag till åklagare bl.a. i Massachusetts. Läs mer om att Exxons dubbelspel inte håller längre på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/ !

De aktuella oljebolagen Exxon Mobil, Shell, Conocophillips, BP och Chevron har under de senaste ca 10 åren jagats av Fru Justitia över hela USA, förutom av Kalifornien av andra stater som Massachusetts, New York State m.fl. och av större städer som San Fransisco, Los Angeles, New York City m.fl.!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån de stora oljebolagen och blundande regeringar, men så är icke fallet! Som enskild person kan DU självfallet tänka till en extra gång i samband med dina transporter i vardagen! Men DU kan också sprida budskapet att olje- och gasindustrin ignorerar alla varningar! DU kan på så sätt bidra till att bilda opinion mot oljebolag och blundande regeringar! Så bli en ClimateDoer genom att tänka till vid transporter i vardagen och sprida budskapet om planetförstörarna! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

You can do it!