RED ALERT! – Kol efter Corona …???

Den engelska tankesmedjan Carbon Tracker Initiative befararar att Kina och Indien kommer att bygga nya kolkraftverk för att få fart på ekonomin efter coronakrisen!

Varnar …!

Den engelska, finansiella tankesmedjan Carbon Tracker Initiative varnar i en rapport i förra veckan för att man i Kina och i andra länder, som Indien, USA m.fl., med reglerade/subventionerade energimarknader kan frestas att satsa på en fortsatt utbyggnad av kolet för att få igång ekonomin efter Coronakrisen!

Olönsamt …1

I sammanhanget bör noteras att tankesmedjan i en tidigare, färsk rapport från mars i år har visat att det finns ingen fri/oreglerad marknad där nya kolanläggningar kan konkurrera med nya anläggningar för förnyelsebar energi som sol- och vindkraft! Man säger också att redan 2030 kommer det att bli billigare att stoppa kolkraftverken och istället bygga helt nya vind- och solkraftverk!

Subventioner …!

I reglerade marknader som i Kina, Indien m.fl. råder dock en annan ekonomisk verklighet! Staterna kan välja att subventionera kolindustrin om det passar den ekonomiska konjunkturen, vilket kanske framförallt gäller i diktaturens Kina!!

Världens största …!

Dessvärre är diktaturens Kina också världens största konsument av kol motsvarande ungefär halva den globala årsförbrukningen. Kolet bränns i tusentals kolkraftverk (ca 2000 st modell stor) med en sammanlagd installerad effekt på 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW). Dessutom finns det ytterligare 200 GW under konstruktion eller i planering, vilket självfallet utgör ett stort problem i det här sammanhanget.

Inte ensamma …!

Kina är tyvärr inte ensamma att stå inför ett ödesdigert vägval om energin efter coronapandemin! I Indien är situationen likartad som i Kina vad gäller kolanvändning! Indien är också en stor, dock ej lika stor, kolkonsument med 220 GW installerad koleffekt (ca 500 anläggningar) och med ca 70 GW under konstruktion och i planering.

Ödesvalet …!

Ödesvalet handlar om huruvida man skall ta den lätta vägen och fortsätta med att bygga ut den redan planerade kolkraften eller istället NU ta chansen och skrota planerna och satsa på den betydligt mer ekonomiska och hållbara sol- och vindkraften!

Klimatperspektivet …!

För att sätta problematiken i ett större perspektiv bör noteras att enligt FN:s klimatpanel IPCC så måste världens kolanvändning minskas med 80 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader i enlighet med Paris-avtalets mål! D.V.S. klimatet tål definitivt inte varken Kinas, Indiens eller eventuella andra länders planerade kolkraft!

Hjälp …!

Red alert!! Stoppa Kina, Indien m.fl.! Ett rop på hjälp riktas till politikersamfundet med FN i spetsen! Problematiken bör tas upp, allra senast, på FN:s, nu tyvärr uppskjutna, kommande klimatmöte COP 26 i Glasgow!

Inom lås och bom …!

Att som Carbon Tracker Initiatives undersökning visar, speciellt vad gäller Kina, att fortsätta att satsa på föråldrad, olönsam, fossilbaserad infrastruktur som ”räddningsplanka” år en missad unik möjlighet att gå mot ett hållbarare samhälle vid återhämtningen efter coronapandemin! Kolet måste hållas inom lås och bom!

Kolet måste hållas inom lås och bom om vi skall klara Paris-avtalets klimatmål om begränsning av den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till under 1,5 grader!