Shell tvättar …!

Shell vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter när man går ut i media och säger att man skall vara koldioxidneutrala till 2050!

Ny mediastrategi …!

Shell, världens största olje- och gasbolag, meddelade i en pressrelease i förra veckan att man skall bli utsläppsfria (!) till 2050! OBS! Detta är bara ett sätt för Shell att skapa goodwill/lägga ut dimridåer! Man måste tyvärr läsa mellan raderna för att förstå att det enbart handlar om utsläppen i deras egen verksamhet och inte om de mångdubbelt större utsläppen i brukarledet! GREENWASHING var ordet!

Dimråder …!

Oljeindustrin lägger ut dimridåer och vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter! Det stora problemet med Shell och resten av oljeindustrin är självfallet inte de egna utsläppen utan snarare att man fortsättet att ta upp olja ur marken för konsumtion i brukarledet! Den globala oljeproduktionen ligger för närvarande på ca 100 miljoner fat (1 fat =150 l) om dagen med färska prognoser på en ökning med 20-30 % till 2030! Läs mer på http://climateforlife.se/gigantisk-greenwashing!

Om temperaturmålet mindre än 2 grader enligt Paris-avtalet skall kunna innehållas så krävs att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stannar i marken!