ROCKSTRÖM – ”No business on a dead planet”!

Asteroid på väg mot Jorden ???

I ett inlägg i Dagens Industri måndagen den 20 mars liknar Johan Rockström, vår internationellt erkände forskare inom klimatförändringar, den globala uppvärmningen med att  en kilometerbred asteroid med 98 % sannolikhet är på väg rakt mot Jorden. OBS! Förra gången detta hände, för ca 65 miljoner år sedan, utplånades dinosarierna , Jorden rubbades i sitt jämviktsläge och gick in i ett helt nytt klimattillstånd. Lyckligtvis är detta bara en liknelse!

Den globala uppvärmningen lika allvarlig …!

MEN den globala uppvärmningen kan få minst lika stora konsekvenser inom detta århundrade! Rockströms poäng är att det går att undvika om världens alla länder kommer överens om att avsätta 1-2 % av Jordens samlade BNP för att ställa om till ett mer attraktivt och hållbart samhälle. Han säger vidare att det är ett dubbelfel att inte göra det d.v.s. (1) att blunda för en katastrof och (2) att missa chansen till att göra Jorden till en bättre plats!

VARFÖR GÖR VI INTE DET … ???

Nationalekonomernas modeller håller inte!!! Den kortsiktiga ekonomiska vinsten med ”Business as usual” är helt enkelt större än att avstå från 1-2 % av BNP! Rockströms SLUTSATS! De ekonomiska modellerna fungerar inte för olinjära stora förändringar i ekonomin d.v.s. det som händer vid s.k. ”tipping points” såsom att Jordens korallrev försvinner (på god väg att hända) eller att havsnivån höjs med flera meter! Rockström menar att vad gäller den globala uppvärmningen så rör vi oss bortom ekonomin och är inne på statsvetenskapens, moralens och etikens område. Han konstaterar också krasst/utanför modellerna ”there´s no business on a dead planet”!

DIN och min SLUTSATS ….!

Världen behöver starka politiska ledare, som alla ställer sig bakom Paris-avtalet från 2015! Det gäller alltså att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! PLUS! Och här kommer det viktigaste! DU och jag och alla våra brödrar och systrar måste, direkt eller indirekt via val, ställa krav på våra politiska ledare. Det politiska spelet är ju tyvärr också kortsiktigt! Men DU och jag och våra eventuella barn och barnbarn kan ju inte acceptera ett kortsiktigt politiskt spel utan måste se på Jorden och dess förutsättningar på lång sikt! Att inte säga något uppfattar de på korta mandat sittande politiska ledarna som ett tyst medgivande till fortsatt kortsiktigt tänkande!