Silicon Valley i Nordsjön!!!

Megaprojekt …!

På torsdag den 23 mars i Bryssel undertecknar Nederländerna, Danmark och Tyskland via sina nationella elnätsoperatörer, danska Energinet och holländska/tyska Tenne T, ett samarbetsavtal om att bygga en megastor vindkrafthubb mitt ute i Nordsjön på Doggers bankar. Enligt Danmarks energiminister Lars Christian Lilleholt blir det ”vindkraftens Silicon Valley”.

Grandios vision…!

Fullt utbyggd kommer vindkrafthubben att omfatta vindkraft på 100000 MW (motsvarande 100 stora kärnkraftverk eller 4 gånger Sveriges installerade eleffekt). Hubben kommer att kunna förse 80 miljoner människor med el. Vindkraften kommer att överföras till en konstgjord ö. Därifrån kommer den att föras vidare till 6 länder, Danmark. Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Norge och Belgien via s.k. högspänd likström (en av Sveriges och ABB:s specialiteter). Hela systemet möjliggör också ett utbyte av el mellan de aktuella länderna. Grandiost och framtidsinriktat!