Shell och lagens långa arm …!

Flyttar …!

Shell flyttar till Storbritannien från Nederländerna för att undkomma en dom från juni 2021, som innebär att Shell måste minska sina CO2-utsläpp med 45 % till 2030 jämfört med 2019 års nivå d.v.s. i stort sett tvingas halvera sin verksamhet! Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/! Officiellt motiverar Shell flytten med en ”mumbojumbo-förklaring” om förenkling av utdelningen till aktieägarna. Genom att flytta till Storbritannien byter man emellertid skattehemvist och hux flux så gäller inte domen längre! Shell, som i decennier har mörkat konsekvenserna av sin verksamhet i form av global uppvärmning (läs mer på http://climateforlife.se/shell-tvattar/), är nu tydligen också berett att smita från notan! Förr eller senare torde dock antingen lagens långa arm eller ”den osynliga handen” d.v.s. marknaden hinna ifatt!