EU stoppar skogsskövling …!

Sedan 1990 har 420 miljoner hektar skog försvunnit d.v.s på bara 30 år har 10 % (!) av världens skogar försvunnit motsvarande en yta större än hela EU!

Föreslår förbud …!

I samband med EU-kommissionens s.k. naturpaket i onsdags föreslogs ett förbud mot import av konsumentvaror, som ger upphov till illegal avskogning och framförallt skövling av regnskogar. Det föreslagna importförbudet handlar om sex populära produkter lika med kaffe, kakao, palmolja, sojabönor, nötkött och trävaror. Om förslaget går igenom i EU-parlamentet blir EU först i världen med konkreta åtgärder med syftet att indirekt stoppa illegal skogsskövling. Importförbudet kommer att träffa aktörer längre bak i kedjan som producenter och importörer. För att möjliggöra uppföljning och kontroll, för t.ex. satellitövervakning, måste dessa aktörer ange exakta koordinater på berörda plantager, skogar och betesmarker. Vi som konsumenter skall således kunna känna oss trygga utan att behöva ta ansvaret för hållbarheten på dessa produkter i butikerna! HEJA EU!