Exxon Mobil under ATTACK!

A sign is seen at the entrance of the Exxonmobil Port Allen Lubricants Plant in Port Allen, Louisiana, November 6, 2015. REUTERS/Lee Celano

HUUUGHHHA! Attack är bara förnamnet!

Det senaste halvåret har varit omskakande för Exxon Mobil, ett av världens största oljebolag. Först överåklagaren i staten New York, Eric Schneiderman, som under fjoråret öppnade upp en undersökning av Exxon baserat på anklagelsen att man ända sedan 70-talet mörkat problematiken  kring fossila bränslen och den globala uppvärmningen. Sedan klimatavtalet i Paris i december 2015 vars yttersta konsekvens är att större delen av Exxons tillgångar blir s.k. stranded assets (oljan måste stanna i marken). Därefter gjorde anrika oljedynastin Rockefeller sig av med sina investeringar i Exxon i förra veckan.

Tvingas att byta affärsidé ???

Sist men inte minst så har den federala myndigheten, Securities and Exchange Commission (SEC), ingripit mot Exxon och tvingat dom att låta aktieägarna rösta om att Exxon skall anta en resolution kring att aktivt ta tag i klimatfrågan. I förlängningen innebär detta krav på att byta affärsidé från att vara ett bränslebolag till att bli ett energibolag. OBS! Exxon skulle kunna uträtta stora saker inom förnyelsebar energi. Gudarna skall veta att detta är inget fattigt bolag. Under fjärde kvartalet 2015 gjorde man en vinst på ca 500 miljarder SEK, trots att oljepriset under fjoråret var extremt lågt.