Slukar träd i Amazonas …!

Den brasilianska köttindustrin, med de tre stora jättarna JBS, Marfrig och Minerva i spetsen, tvår sin händer vad gäller kopplingar till avskogning, men i själva verket handlar deras avbön om en gigantisk och cynisk greenwashing!

800 miljoner …!

De senaste 6 åren har Brasiliens köttindustri slukat ca 800 miljoner träd i Amazonas enligt en undersökning av journalister på the Guardian, reporter Brazil m.fl.! Utbudssidan för brasilianskt kött kan förenklat beskrivas av leverantörskedjan ”s.k. loggers – boskapsrancher – köttindustrin -exportörer”! I den andra änden av marknaden finns konsumenter i framförallt EU, Storbritannien, USA och Kina! De tre största köttproducenterna JBS, Marfrig och Minerva tvår sina händer och svär sig fria från kopplingar till avskogning! Detta är naturligtvis inte sant, enligt the Guardian m.fl.! SLUTSATS! För att rädda Amazonas från att slukas av den brasilianska köttindustrin ligger bollen bl.a. hos DIG!!!

EU går före …!

Vad gäller kopplingar till avskogning och konsumentperspektivet har EU gått före! I maj i år stiftade EU en ny lag riktad mot importerade produkter med möjliga kopplingar till avskogning såsom nötkött, sojabönor, palmolja m.m. Den nya lagen föreskriver att importerande företag måste kontrollera ursprunget och garantera att de listad produkterna inte bidrar till avskogning! I slutändan är det alltså DU som konsument som utgör den sista barriären för att förhindra skövling av världens regnskogar! Läs mer om EU:s nya lag mot avskogning på http://climateforlife.se/eu-stoppar-avskogning/

Big Five …!

Skövling av världens regnskogar tillhör klimatbovarnas Big Five d.v.s. är en av de fem största klimatbovarna! Det handlar om (1) Energiförsörjning, (2) Transporter, (3) Köttkonsumtion, (4) Konsumtion i allmänhet och (5) Skövling av regnskogar. Beträffande den pågående skövlingen av regnskogarna kan noteras att världen i snabb takt går miste om sin största kolsänka! Dessutom håller vi genom vårt konsumtionsbeteende på att utarma/utrota växter och djur och därmed rubba den biologiska mångfalden i dessa unika ekosystem! Läs mer om att DU i praktiken som enskild individ kan påverka ALLA de stora klimatbovarna! Läs på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Brasiliens köttindustri och deras tafatta försök att dölja sina kopplingar till avskogningen, men så är icke fallet! Genom att göra det mest uppenbara d.v.s. att bojkotta importerade köttprodukter utan de nya ursprungsgarantierna kan DU påverka! OBS! I ett större perspektiv är ju en återhållsam konsumtion av alla kategorier av nötkött bra för klimatet vare sig det gäller skövling av regnskogar eller direkta CO2-utsläpp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/