Lågt hängande frukter …!

Nytt fokus …!

På ett 3 dagars IEA-toppmöte (International Energy Agency) i Versailles i förra veckan med regeringsföreträdare från ett 30-tal länder och ett 40-tal koncernchefer fokuserades på att först plocka de lägst hängande frukterna i den pågående energiomställningen! Nota bene! Prio 1! Energieffektivisering! IEA:s chef , Fatih Birol, säger att för att nå 1,5-gradersmålet så handlar det också om en dramatiskt ökad energieffektivisering!

Han lyfter fram att den globala energikrisen till följd av Ukraina-kriget, vid sidan av de fruktansvärda mänskliga konsekvenserna och den politiska instabiliteten, också av nödvändighet tvingat fram en minskad årlig, global energianvändning på 2,2 %! OCH, enligt Fatih Birol! Denna trend måste fortsätta, helt oavsett Rysslands anfallskrig! Takten i energieffektiviseringen måste fördubblas d.v.s. öka till ca 4 % per år fram till 2030 för att FN:s klimatmål skall kunna uppnås! HEJA!