Sol och vind det nya normala! – Framtiden redan här!

Bilden talande…!

Studera bilden i 10 sekunder! Nu hamnar således kol på museum i Kentucky (en av USA:s kolstater tillsammans med West Virginia och några till)  och lämnar plats för solen! På Bloomberg New Energy Finance (BNEF) årliga sammanfattning av utvecklingen  inom ny energi   förkunnade Michael Liebrich på BNEF, i förra veckan, att den som blinkade riskerade att missa hela den förnyelsebara revolutionen! Så snabbt har det gått! Sedan 1975 har priset på el från solenergi minskat med 150 ggr (!) och den installerade eleffekten baserat på sol har ökat med 115000 (!) ggr till över 100000 MW!

Bill Gates fel ute…!

Förra året på motsvarande möte häcklade han Bill Gates för dennes åsikt att det behövs ett teknologiskt energimirakel för att klara klimatfrågan. Läs mer om Bill Gates åsikter på http://climateforlife.se/bill-gates-pa-hal-is/.  Energimiraklet är ju redan här, menade Michael Liebrich då! Gäller bara att sjösätta idag etablerad sol- och vindteknik! Detta år konstaterar han kort och att miraklet är det nya normala! Framtiden är redan här!!!