Sveriges klimathandlingsplan …!

Sveriges klimathandlingsplan är ytterst ett sätt att bidra till ett framtida drägligt klimat – ”climate for life” – för våra barn, barnbarn och kommande generationer!

Förväntningarna …!

Enligt klimatlagen från 2018 skall en klimathandlingsplan tas fram vart 4:e år av sittande regering! Vad har vi rätt att förvänta oss? JO! (1) Att den presenteras senast året efter ordinarie riksdagsval! (2) Att den bl.a. harmonierar med vad man kommer överens om vid FN:s klimatmöten varje år! Anm. Ett viktigt inspel till planen, som fortfarande inte är presenterad av regeringen, torde vara vad man kom överens om vid årets klimatmöte COP28 i Dubai! Efter 30 års klimatmöten är man nu äntligen överens i avtal om att vi skall bort från fossilfria bränslen så fort som möjligt bl.a. genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera energieffektiviseringen! OBS! Den kolbudget vi har kvar globalt sett för att klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är förbrukad redan om 6 år med nuvarande utsläpp!