Bottennapp på COP28, men …!

Opec gjorde ett försök att sabotera klimatförhandlingarna genom att uppmana sina medlemmar att blockera alla skrivningar om utfasning av fossila bränslen, men FN:s ca 200 länder lyckades ändå komma fram till ett avtal som pekar ut vägen mot fossilfrihet!

Opec intervenerar…!

Opec, oljeländernas samarbetsorganisation, stod för ett rejält bottennapp under COP28 genom att uppmana de deltagande oljeländerna att blockera alla skrivningar om utfasning av det fossila! Utspelet visar vad vi har att göra med! En fossilbransch i desperation! Kortsiktig ekonomi går före klimatkaos! Efter något dygns förlängning av mötet enades man om en uppmjukad kompromiss i ordvalet kring det fossila! FN:s ca 200 länder är nu överens om att på ett ordnat och rättvist sätt gå bort från kol, olja och naturgas till 2050! I gengäld accelereras satsningarna på omställningen genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera satsningarna på energieffektivisering!

Symbolik och praktik …!

Helt oavsett vilket ordval man väljer för att formulera att vi måste stoppa användningen av det fossila så ligger det en stark symbolik i att överhuvudtaget efter 30 år av klimatmöten nu äntligen få med detta i COP28-avtalets sluttext! MEN rent praktiskt betyder det exakta ordvalet inte så mycket! Skrivningarna om att kraftigt accelerera satsningarna på det förnybara och energieffektivisering kommer ju i praktiken innebära att marknaden av sig själv fasar ut det fossila! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/positiva-nyheter-fran-cop28/!

DU …!

Vad kan DU göra ? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Opec:s interventioner och COP28:s sluttexter, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet att ta med sig är att vi än så länge inte kan lita på fossilindustrins avsikter! Årets klimatmöte ger ändå hopp! Att kraftigt accelerera satsningarna på en fossilfri omställning kommer i praktiken att betyda att marknaden av sig själv kommer att fasa ut det fossila! Så! Bli en ClimateDoer och sprid budskapet att det efter årets klimatmöte finns ett starkt ljus i tunneln! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !