TRUMP! – You never walk alone!

trumphat-1024x682-1024x682

Trump! Parisavtalet gäller!

USA har ratificerat Parisavtalet tillsammans med hittills ca 120 av FN:s ca 200 länder som gick in i överenskommelsen i Paris i december 2015. I praktiken kan Donald Trump anmäla att USA drar sig  ur avtalet när han inträder i sitt nya ämbete i början på nästa år. MEN enligt artikel 28 i Parisavtalet är varje part i avtalet bunden till avtalet i 3 år. Därefter tar det ytterligare 1 år innan ett dylikt frånträde vinner laga kraft. I slutet på hans ämbetsperiod kan USA alltså allra tidigast lämna avtalet rent juridiskt!

Kommer inte att hända ……

MEN detta kommer inte att hända! Donald Trump (eller hans rådgivare) kommer att inse att om man går ur ett sådant unikt, världsomfattande avtal så kan USA glömma alla sorts framtida bilaterala avtal. Ingen skulle lita på att USA står fast vid internationella överenskommelser! Ytterligare en reflektion! Alla världens 195 st ledare har enligt Parisavtalet indirekt bekräftat vetenskapen bakom den globala uppvärmningen! UTOM EN mycket snart! Donald Trump! I detta ljus får lyriken i Gerry and the Pacemakers låt från 1963, ”You never walk alone” ett helt nytt ansikte! HETT TIPS! USA kommer under överskådlig tid att vara kvar i Parisavtalet!