Tveeggat budskap om diesel!

Biodiesel ….?

Kolla bilden! Vad ser du? En skövlad regnskog i Sydostasien! Den har fått lämna plats för palmoljeväxter! Vad har det med dieselbränsle att göra? JO! Enligt organisationen Gröna bilister blir det allt vanligare att använda restprodukter från palmoljetillverkning s.k. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) som råvara i biodiesel s.k. HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) d.v.s. enligt definitionen helt fossilfri diesel!?

Problemet …!

Skövling av regnskogar för beredning av plats för palmoljeväxter, som sker i stor utsträckning i Sydostasien i Indonesien och på Borneo (endast 25 % av regnskogen finns kvar på Borneo), är ett stort problem genom att det bidrar till ökning av CO2-utsläppen. Växande regnskog är en s.k. koldioxidsänka i och med att CO2 tas upp från atmosfären i den s.k. fotosyntesprocessen. Ca 25 % av ökningen av CO2 i atmofären bedöms härröra från skogsskövling! Så problemet är stort!

PFAD felklassat …!

Problemet med palmoljan och skogsskövling är uppmärksammat sedan länge! OCH det finns internationellt överenskomna regler som säger att all palmolja måste certifieras ur ett hållbarhets-perspektiv. Tyvärr funkar/efterlevs ej reglerna i den långa kedjan från växt till tillverkarna av olika palmoljeprodukter. I fallet med HVO eller biodiesel är problemet att råvaran PFAD är klassad som en restprodukt. Den blir då automatiskt klassad som en råvara med liten klimatpåverkan! D.v.s. fritt fram att använda ur ett hållbarhetsperspektiv!

Nya regler för diesel och bensin…!

All konsumtion av diesel och bensin kommer f.o.m. årsskiftet 2017/2018 att lyda under den s.k. reduktionsplikten. Detta betyder att det blir lag på inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.  Det kommer att ske successivt så att andelen biodiesel kommer att stiga till minst 40 % till 2030. De nya reglerna är ett led i ett politiskt beslut över blockgränserna, som innebär att Sveriges transportflotta (alla kategorier av fordon) skall vara fossilfri till senast 2030.

Hur agera som konsument ….?

Bl.a. organisationen Gröna bilister driver frågan kring innehållet i biodiesel genom att kräva att DU som konsument skall kunna se vid pumpen vilken råvara som använts vid inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.

Annan råvara än PFAD …!

Parallellt pågår även en utveckling på det politiska planet genom att klassa om PFAD till en s.k. samprodukt, vilket skulle betyda att den faller under palmoljans certifieringsregler. Det blir då inte lika attraktivt för drivmedelsbranschen at använda PFAD som råvara till HVO. OCH därmed har man minskat trycket på Sydostasiens regnskogar!!! OCH därmed öppnat upp för mer hållbara alternativ som råvara till biodiesel t.ex. svensk skogsråvara!