Världens bästa IKEA …!

På 6 år …!

IKEA skall fasa ut all fossilbaserad plast i sina förpackningar på 6 år till 2028! Satsningen ingår i IKEAs hållbarhetsstrategi ”People & Planet Positive” om 100 % cirkularitet till 2030! Läs mer om strategin från 2018 på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/! IKEA lägger ut över 10 miljarder SEK på sina förpackningar motsvarande en miljon ton årligen. 10 % av denna mängd är plast. Resten är i huvudsak papper. Allt emballage, inklusive en begränsad mängd ny biobaserad typ av plast, skall återvinnas i enlighet med cirkulariteten. Med hänsyn till livsmedelssäkerheten kommer mat fortfarande att förpackas i plast, fast biobaserat. I kraft av sin storlek blir IKEA i och med denna satsning också en ”frontrunner worldwide” i kampen mot fossilbaserad plast! HEJA IKEA!!!