Black Friday …!

Planeten Jorden …!

Planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, räcker inte till! Som det är nu, med vår konsumtionsnivå i Sverige, skulle det behövas 4 (!) jordklot! Därför säger Climate for Life STOPP till konsumtion på Black Friday, fredagen den 26 november! Black Friday är ett importerat numera mossigt fenomen från USA lika med klämdagen/fredagen efter Thanksgiving. Köphets som Black Friday signalerar ligger definitivt inte i tiden om vi skall klara klimatomställningen. Snälla! När du tänker konsumera, vilket ju är nödvändigt, tänk då på de sedelärande 5 R:en! D.V.S. R:en lika med Refuse, Reduce, Reuse, Recycle och Rot i nu nämnd ordning. Eller annorlunda uttryckt: Konsumera med sans och balans för Sverige och planeten Jorden i tiden! LYCKA TILL!