VATTENFALL! – Herrelös farkost på öppet hav!

 

sand-head-e1442955908669[1]

Stoppar huvudet i sanden!

Apropå att sälja brunkol! Regeringen/Näringsdepartementet stoppar huvudet i sanden när Vattenfall ”bedriver” klimatpolitik! Bevekelsegrunden för bolaget att sälja brunkolstillgångarna i Tyskland skulle enligt Vattenfalls ordförande vara att det är ett imageproblem!!!  Eller annorlunda uttryckt och något förenklat: ”Vi säljer allt som släpper ut CO2 så är klimatproblemet löst!” MEN, hallå! Någon som hört talas om att den globala uppvärmningen verkligen är GLOBAL? Läs mer på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/!

Brunkolstillgångarna är värdelösa!

Den 2 juli beslutade den tyska regeringsskoalitionen CDU, CSU och SPD att de större brunkolskraftverken i Tyskland skall tas ur drift och läggas i en effektreserv under 4 år och därefter avvecklas helt! Ur Vattenfalls perspektiv berör detta helt avgörande politiska beslut två av bolagets större brunkolskraftverk om vardera 500 MW styck (ca 2 st Barsebäck) med tillhörande brunkols-tillgångar belägna i Lausitz i östra Tyskland. Någon som tror att det finns seriösa köpare för en sådan verksamhet?

Försäljningsprocessen går trögt!

I ett tidigare skede, före det poliska beslutet om att avveckla brunkolet, fanns åtminstone två potentiella tjeckiska köpare, båda stora producenter av kolbaserad el. På senare tid har det varit ganska tyst kring deras intresse av förståeliga skäl! VAD GÖRA? Jo, Vattenfall annonserar nu  i olika kommersiella kanaler  för att åter blåsa liv i intresset.

Garnerar brunkolet med vattenkraft!

I paketet ingår nu också delar av Vattenfalls vattenkraft i Tyskland. Ur ett klimatpolitiskt perspektiv är detta verkligen ett cyniskt grepp. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att Vattenfall garnerar brunkolet med vattenkraft för att det överhuvudtaget skall gå att sälja det värdelösa brunkolet! Åtgärden är synnerligen cynisk eftersom vattenkraft är det mest förnyelsebara och uthålliga kraftslag man kan tänka sig!

Bekymmer för ägaren!

Denna försäljningsstrategi borde verkligen bekymra ägaren, svenska staten och dess ”tjänstgörande” exekutor Regeringen/ Näringsdepartementet. Regeringen Löfvén har ju med emfas i olika sammanhang hävdat att Vattenfall skall vara föregångare inom svensk klimatpolitik! SNACKA om en herrelös farkost på öppet hav!!!