MR BOND utmanar DIG!

Lämna DIN komfortzon!

Mr Bond har lämnat sin komfortzon och har valt att pröva nya vägar.  Kolla följande länk Skyskrapa! Han har lämnat tryggheten vid frukostbordet och läser Frankfurter Allgemeiner Zeitung istället för Sydsvenskan! Lämna Du också  invanda mönster och påbörja aktivt DIN klimatresa! Klimatomställningen går inte över en natt! Han har dock sin strategi klar! ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! OCH så här skall DU göra!

(1) Resan börjar med  probleminsikt!

MEN vad kan jag göra som enskild individ? Mr Bond  möter denna spontana invändning allt som oftast! MEN handen på hjärtat! HUR mycket vet DU om klimatfrågan egentligen? Ja, just det! Så börja med att ta reda på allt DU kan om klimatfrågan via bloggen ”Climatte for Life” och dess Facebook-sida facebook.com/climateforlife2C. HUR är det med DIN övertygelse?OM det finns minsta tvivel så tänk på att  95 % av forsknings- och vetenskapssamhället har kommit fram till att den globala uppvärmningen är ”man made”.  Den äventyrar nuvarande och framtida livsbetingelser om vi inte bromsar NU! Kolla tempeaturen nedan de senaste 10000 åren. Först händer ingenting, sedan ingenting och till sist, de senaste 100 åren allt!Global uppvärmning 12000 år

(2) Bli en ”Whistleblower”!

Nästa steg på DIN resa blir att sprida budskapet vidare. Ensam är stark i många sammanhang, men inte i det här fallet! Men vaddå sprida vidare? Ytterligare en invändning som Mr Bond får höra! Enkelt! Som sagt lämna DIN komfortzon och sprid budskapet i första hand till släkt och vänner. i  ”mjölkaffären” och ”wherever”! Se till att det blir en snackis! DU kan inte lita på at någon annan tar hand om det här åt DIG! Det berör i högsta grad DIG, DINA barn och eventuella barnbarn. Ett tryck måste skapas på alla som har någon form av kollektiv makt i de här frågorna såsom bland politiker, företagsledare, ideella organisationer , i skolor, hos media ec. Vad gäller påverkan på politiker är det speciellt viktigt i år! Varför? Jo, klimatförhandlingarna i Paris senare i år är sista chansen för att på politisk väg bryta den dramatiska temperaturökning vi sett hittills!

(3) Gör som Mr Bond!

Mr Bond kommer att finnas där på DIN fortsatta klimatresa! Förutom att utmana DIG och alla makthavare kommer han att agera genom att själv utföra konkreta åtgärder och beskriva sitt agerande från ”A till Ö”. Han hoppas att han skall kunna fungera som inspiratör i mikroskalan. MEN tänk på om DU gör som han och sprider det vidare så närmar vi oss hans övergripande strategi. ALLA tar små steg i rätt riktning hela tiden! Just nu håller han på med projektet att installera solceller. Läs mer på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del-1/ och fortsättningen på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del2/