Regeringen, Vattenfall och KOLET – Verkligheten ikapp!

shutterstock_427191-1024x681[2]

Försäljningen på finalen!

Försäljningen av Vattenfalls och därmed svenska statens brunkolstillgångar i Tyskland närmar sig finalen! Igår onsdag, 16 mars, lämnades de slutliga anbuden in. Enligt tysk nyhetspress bl.a. F.A.Z. (Frankfurter Allgemeiner Zeitung) har 2 av 4 anbudsgivare hoppat av i form av tjeckiska CEZ och tyska Steag. Två tjeckiska anbudsgivare återstår. Problemet är att det  helt enkelt inte går att precisera ett anbud med så många osäkerhetsfaktorer kring kolet,  framförallt brunkolet, där inrikespolitiken i Tyskland har stakat ut en snabbavveckling.

Snygg sorti på gång!

Att Vattenfall skulle göra en gynnsam affär är uteslutet! Tvärtom har allt fler signaler indikerat att Vattenfall måste betala för att bli av med brunkolet. Vi får snart veta! Vattenfalls ordförande, Lars G Nordström, har i intervjuer pressats på information. Han säger att ärendet hamnar på styrelsens bord på fredag, 18 mars. Han säger vidare att ”vi kommer inte att rekommendera en dålig affär”!  MEN HALLÅ! En s.k. affär har varit dödsdömd från början. Vad det verkligen handlar om är att Regeringen skall ta sitt miljömässiga ansvar och välja en inriktning som harmonierar med den tyska inrikespolitiken. d.v.s. att avveckla! ATT överlåta tillgångarna på någon av de återstående, tjeckiska, koldominerade anbudsgivarna är helt kontraproduktivt med hänsyn till den globala uppvärmningen – vår tids ödesfråga!!!

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 6!

Daddy

Tips nr 6 – Baxa fordonsflottan över blockgränsen!

Mr Bond tycker att det är hög tid att baxa utredningen om en fossilfri fordonsflotta över blockgränsen! Målet att ha en fossilfri fordonsflotta lades fast under alliansregeringen 2013/2014. Tiden går och vi kommer närmre och närmre målåret 2030. VAD händer? Det är ju faktiskt så att denna omställning förutsätter ett relativt komplicerat samspel mellan flera olika aktörer såsom samhället med dess infrastruktur, fordonsindustrin, politikerna och regelsystemen och sist men inte minst  fordonsanvändarna!

Bakgrunden!

Under förra regeringen, på uppdrag av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt, tillsattes en utredning, den s.k. ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”, under ledning av professor Thomas B Johansson. Utredningen presenterades under pompa och ståt av  Anna-Karin Hatt och Thomas B Johansson under våren 2014. De viktigaste resultaten gick ut på att genom en mix av åtgärder såsom ökad kollektivtrafik, energieffektivare fordon och övergång till biodrivmedel och eldrift minska fossilberoendet med 80 % till 2030 och med 100 % till 2050!

Sedan dess! Tystnad!

Sedan utredningen presenterades har det varit märkligt tyst! Kan det ha gått blockpolitik i frågan? Mr Bond undrar! Är det så trögt att flytta utredningsresultatet över blockgränsen? Eller vad handlar det om? Det har hörts ett lätt hummande från Stefvan Löfven om utredningens förslag om Bonus Malus-principen d.v.s. någon form av piska och morot, som innebär att fordon med ”höga” CO2-utsläpp beskattas och de med ”låga” utsläpp  subventioneras. MEN det lär rinna en del vatten innan ett sådant system sjösätts. OCH tid finns det inte gott om i det här fallet!

Börja baxa!

”Den osynliga handen”/marknaden räcker inte! DU, jag, Mr Bond! Ja, alla inklusive näringslivets företrädare vill ju veta hur vi skall förhålla oss till det uppställda målet i vardagen vid nästa fordonsköp, vid val av transportalternativ, vid resplanering, vid transportplanering etc. Alla transportbeslut som tas idag här och nu riskerar att gå i helt fel riktning. Så BÖRJA BAXA!

 

SKÖNHETEN och ODJURET!

BuffettMusksmall

Elon Musk vs Warren Buffet!

Elon Musk (mannen bakom elbilenTesla, solenergiföretaget SolarCity, batteritillverkaren Gigafactory med flagskeppet Powerpac etc) har just förlorat en fight mot Warren Buffet (en av världens största investerare via investmentbolaget Berkeshire Hathaway, BH) om solenergi i USA i delstaten Nevada!

Om Warren Buffet!

Warren Buffet investerar bland mycket annat i energi via dotterbolaget BH Energy. Han har inga skrupler vad gäller den globala uppvärmningen utan investerar både i kanadensisk s.k. ”tar sand” (tjärsand) och ”utilities” (kraftbolag) med betydande inslag av kol i sin energimix. Hans i och för sig relativt stora investeringar i vind och sol använder han gärna för att tvätta sitt varumärke s.k. greenwashing. OBS!Han gör dock inget utan att tjäna på det från första kronan och första dagen! OK, han är ingen ängel, men till sist och syvendes är det Mammon som styr i hans fall. Globala uppvärmningen kommer långt ner på listan!

Om Elon Musk!

Elon Musk sålde det internetbaserade betalningsföretaget PayPal och bestämde sig för att använda pengarna till att göra gott. Han är en utpräglad serieentreprenör. Han har satsat på projekt som  förutom vinstintresset har målet att minska den globala uppvärmningen. På mindre än tio års tid har han skapat flera företag med denna dubbla målsättning! Han har skapat ett elbilsföretag, Tesla, i framkant vad gäller räckvidd, internationell genomslagskraft och teknologi. Han har skapat Gigafactory ett företag för elbatteriet, PowerPac, för lagring av el ”i det förnyelsebara samhället”. Han är en av grundarna  till solenergiföretaget SolarCity för solel genom s.k. ”roof top solar” (solceller på tak) i flera delstater i USA, främst i de ”solsäkra” västra delarna.

Fighten!

Fighten med Warren Buffet gäller Solarcitys etablering i Nevada. Fram till 2013  lottade det lokala kraftbolaget, Nevada Energy, ut tillstånd för solel till ett begränsat antal villaägare. Solelen var därför ganska ointressant. Regelsystemet ändrades dock 2013 så att solelen blev fri. I och med att marknaden öppnades upp etablerade SolarCity sig i Nevada med huvudkontor, callcenter etc i Las Vegas. NU BÖRJAR FIGHTEN! Förutom att ett stort antal villaägare ansluter sig till SolarCity så dyker Warren Buffet upp på scenen. 2 månader efter SolarCitys etablering köper han helt sonika det lokala kraftbolaget Nevada Energy. Han dödar därefter solelsmarknaden genom kraftigt försämrade villkor för villaägarna.  OCH Solarcity tvingas dra sig ur marknaden. Warren Buffet/Mammon vinner alltså första ronden mot Elon Musk. MEN matchen är inte slut! En UFC-fight (UFC=Ultimate Fighting Championship) varar i tre ronder! MITT TIPS! På lång sikt får Warren Buffet sträcka vapen!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 5!

Daddy

Tips nr 5 – Dags att slakta heliga kor!

Mr Bond rekommenderar att riksdagsbeslutet från 1993 om Sveriges älvar d.v.s. att skydda Sveriges 4 st hittills outbyggda s.k. nationalälvar rivs upp. Det har hänt mycket de senaste decennierna! Bl.a. har den globala uppvärmningen tagit fart och hotar levnadsvillkoren för vårt gemensamma hem – planeten Jorden. Ca 200 länder har förbundit sig att via klimatavtalet i Paris i december 2015 stoppa upp takten i den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna  förväntar sig solidaritet av de utvecklade länderna i västvärlden och ett ansvarstagande för minskning av de globala CO2-utsläppen.

Sverige i guldläge!

Sverige befinner sig i ett guldläge ur CO2-synpunkt i och med att vårt energisystem, exklusive transporter, f.n. är praktiskt taget koldioxidfritt. Ur elsynpunkt sker energitillförseln  baserat på vattenkraft och kärnkraft. Ur uppvärmningssynpunkt handlar det i huvudsak om biobaserad fjärrvärme, spillvärme, värmepumpar etc. Vi har till och med mage att kosta på oss lyxen att diskutera en förtida avställning av kärnkraften.

Använd älvarna!

Mot bakgrund av den sedan 1993 betydligt ändrade omvärldsbilden och det faktum att Sverige praktiskt taget badar i energitillgångar är det synnerligen cyniskt att inte ifrågasätta riksdagbeslutet om de outbyggda nationalälvarna. Det handlar om Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Sammantaget representerar dessa älvar en energitillgång i samma storleksordning som hälften av kärnkraften! Mr Bond kan bara konstatera att förr eller senare måste kärnkraften ersättas! Att ersätta med ny kärnkraft är inte politiskt gångbart om man ser till historiken! Så nu ÄR DET DAGS ATT SLAKTA HELIGA KOR!

LEONARDO DICAPRIO igen!

 

AP_685391866605-1024x709

En Oscar för klimatkampen!

I söndags fick Leonardo DiCaprio en Oscar för sin huvudroll i filmen ”The Revenant”.  DiCaprio har även gjort sig känd som en förkämpe i klimatkampen! Senast han stod på världsscenen och kämpade var under World Economic Forum i Davos i januari 2016 där världens ledare i näringslivet och inom politik samlades. Läs mer på http://climateforlife.se/world-economic-forum-att-saga-den-gren/. I sitt tacktal för Oscarsstatyetten ägnade han andra hälften av talet till klimatkampen. Han sa bl.a.: “Making The Revenant was about man’s relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history — our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real, it is happening right now, it is the most urgent threat facing our entire species, and we need to work collectively together and stop procrastinating.”  Fritt översatt: VAKNA! ALLA! KLIMATKAMPEN ÄR PÅ ALLVAR!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 4!

Daddy

Tips nr 4 – Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol!

Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol i Tyskland innan det blir pinsamt! Mr Bond m.fl. har reagerat på regeringen och Åsa Romsons, framförallt i ljuset av hennes roll som klimatminister, hantering av Vattenfalls/Sveriges CO2-utsläpp i Tyskland. Sverige/Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 i Tyskland som de samlade totala utsläppen i Sverige! Jo! DU läste rätt! Det handlar om ca 100 miljoner ton CO2 per år!

En perfekt lösning!!! ???

Med Åsa Romsons goda minne har regeringen via Näringsdepartementet och Mikael Damberg gett Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolet i Tyskland. Mr Bond förstår inte logiken! Problemet med CO2-utsläppen försvinner ju inte för att t.ex. en tjeckisk kolbaserad energiproducent,CEZ, (en av dom som lämnat anbud) tar över. Snarare försvårar man för den inhemska tyska politiken i dess ansträngningar att avveckla allt kol till 2035-2040!

Vad handlar det om då?

Mr Bond har för länge sedan insett att det inte handlar om att värna om våra och kommande generationers levnadsförhållanden genom att begränsa den globala uppvärmningen, en av vår tids största ödesfrågor. Nej! DET HANDLAR OM EKONOMI!!! ”It´s the economy, stupid …!” Förhoppningen när man startade upp försäljningsprocessen för Vattenfalls brunkol i Tyskland var att få anbud i storleksordningen 30-40 miljarder SEK! Med tanke på att man inrikespolitiskt har beslut att avveckla brunkolen i första hand och därefter stenkolen till 2040 är denna ersättning bara en from förhoppning! Redan 2017 måste några av Vattenfalls brunkols-kraftverk inklusive tillhörande gruvdrift stänga ner och ligga i reserv i 4 år och därefter avvecklas helt!

Hugade spekulanter???

Vem betalar den förväntade köpeskillingen på 30-40 miljarder SEK? Svar! INGEN! Mycket talar för att Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är helt värdelösa. Det kan t.om. visa sig att dom har ett negativt värde! Vid en avveckling måste anläggnings-ägaren obegränsat svara för alla kostnader inklusive återställning av landskapet efter gruvdriften. Så STOPPA VATTENFALLS FÖRSÄLJNING innan det blir pinsamt!!!!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 3!

Daddy

Tips nr 3 – Håll ordning i klassen!

Mr Bond rekommenderar  att Åsa Romson tar ett allvarligt snack med sin ministerkollega Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. Häromveckan gick han ut i media och skapade en hel del upprörda känslor kring köttkonsumtion. Han demonstrerade en total okunnighet kring vilken roll livsmedelsförsörjning och framförallt köttkonsumtion spelar i den totala bilden vad gäller CO2-utsläpp. Frågar DU Mr Bond så handlar de globala CO2-utsläppen i grova drag om 4 st ungefär lika stora ”bovar” d.v.s. (1) delar av livsmedelsförsörjningen, (2) skövling av regnskogar, (3) fossila transporter och (4) fossil energiförsörjning. Den pedagogiska nivån behöver faktiskt inte vara högre för att man skall förstå att köttkonsumtion spelar in!

VAD sa han egentligen?

Bakgrunden är att Regeringen håller på att ta fram en ny Livsmedelsstrategi. I en intervju i Sveriges Radio hävdade Sven Erik Bucht att svensk köttkonsumtion inte är något problem och att han inte tänker lägga sig i vad svenska folket har på tallriken. Mr Bond håller med om att pekpinnar inte fungerar. MEN signalvärdet i ett slarvigt/klumpigt/respektlöst uttalande blir ju helt uppåt väggarna! Det minsta man kan begära från våra ministrar är ju att man sätter in frågor med koppling till klimatproblematiken i ett större sammanhang. Sedan är det upp till var och en att ta till sig information och eventuellt ändra sitt ”mindset”!

Provinsiellt tänkande!

OBS! Provinsiellt tänkande fungerar inte vad gäller den globala uppvärmningen. Det gäller varken för köttkonsumtion eller för regeringens hantering av  Vattenfalls brunkol i Tyskland eller hur Sverige hanterar sina koldioxidfria energitillgångar såsom kärnkraft och vattenkraft.  Alltså! Hög tid att lyfta blicken utöver Sveriges gränser! Så HÅLL ORDNING I KLASSEN inte bara på Sven-Erik Bucht utan på hela ministerkollegiet!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 2!

Daddy

Tips nr 2 – Sluta tjafsa om kärnkraften!

OBS! Det finns grader i hel…..! Mr Bond har stor respekt för att det kan finnas en allmän oro kring kärnkraften avseende säkerhetsfrågor, hanteringen av det högaktiva avfallet, subtila kopplingar till Hiroshima etc. MEN Sverige har framgångsrikt använt detta energisystem i 30-40 år! Det har tjänat Sverige väl och är framförallt KOLDIOXIDFRITT! Att lägga ner t.ex. Ringhals 1 och 2 i förtid är snudd på rent nonsens, men framförallt ett hån mot de länder i 3.e världen ”som sitter med svartepetter”  hotade av förödande havsvattennivåhöjningar, extrem torka, alltmer frekventa orkaner och stormar etc.

”It´s the economy idiot…!”  Eller???

För Vattenfall, som driver Ringhals 1 och 2, är de  låga elpriserna i kombination med den s.k. effektskatten det akuta och  trängande problemet. Effektskatten infördes av förra regeringen under en period när elpriset var dubbelt så högt som idag (ca 50 öre/kWh kontra 25 öre/kWh). Effektskatten på ca 6 öre/kWh blir således ordentligt kännbar i nuvarande prisläge på el. Vattenfalls ledning har t.o.m. gått ut och ”hotat” i massmedia att om politikerna ej tar bort effektskatten så stänger vi ner alla våra kärnkraftverk! Hotet kan ju tyckas lite övermaga i och med att Vattenfall ”bara” är förvaltare av berörda kärnkraftverk på uppdrag av svenska staten och dess politiker!

Klimatstrategi var ordet!

Sett i ett längre perspektiv är hårklyverierna kring en effektskatt endast en skendebatt. Vara eller icke vara är endast ett nollsummespel. Det handlar ju om statens kassa oavsett vilket alternativ man väljer. MEN, ta bort den för husfridens skull! Det verkliga problemet är ju hur vi klarar övergången till ett koldioxidfritt samhälle på ett rationellt och solidariskt sätt.  Ca 2 miljarder i förlorade skatteintäkter är trots allt en ”liten” uppoffring  jämfört med vad t.ex. Tyskland satsar i sin klimatomställning. OCH en spottstyver i förhållande till de förluster på 100-tals miljarder som Vattenfall hittills har förlorat till följd av sin expansiva fossilbaserade Europasatsning! Så SLUTA TJAFSA

Mr Bond till ÅSA ROMSON- Tips nr 1!

Daddy

Romsons strategi för klimatanpassning!

Den 2 februari 2016 aviserade regeringen genom miljö- och klimatminister Åsa Romson att Sverige ligger före de klimatmål som satts upp till 2020. Regeringen och hon  vill nu höja ambitionsnivån genom att anta en nationell strategi för klimatanpassning. Till bakgrundsbilden hör också att Åsa Romson under klimat-förhandlingarna i Paris i december 2015 utmanade andra länder att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli den första klimatneutrala, västerländska demokratin. OBS! Till 2030! I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år till 2030 HUGGHHHAA! Snacka om ett tufft mål!

Mr Bond ger tips!

Mr Bond sympatiserar med regeringens höga ambitioner, men reagerar negativt på Åsa Romsons höga tonläge. Den  hittills förda politiken på klimatområdet är tyvärr full av  motsägelser och kontraproduktiva beslut. Han har följt utvecklingen på energiområdet under flera regeringar och det är knappast någon överdrift att påstå att Mr Bond har blivit lätt cynisk och luttrad!

Tips nr1 – Lägg ner Energikommissionen!

De pågående diskussionerna över partigränserna om Sveriges framtida energipolitik inom ramen för en s.k. Energikommission är endast ett spel för galleriet. Från regeringskoalitionens sida har man inte velat diskutera konkreta frågor, t.ex. kärnkraftens roll, förrän man vet hur mycket energi vi behöver i framtiden. Innan Energikommissionen startades upp 2015 upprepade Stefan Löfven denna utgångspunkt mer eller mindre som ett heligt mantra. Utgångspunkten är rent trams eller i bästa fall taktisk partiretorik! Sveriges energibehov historiskt, nu och i framtiden är väl kartlagt. VI VET vårt energibehov! Den STORA frågan är snarare hur detta behov skall tillgodoses! I praktiken handlar hela diskussionen om hur man skall tämja den elefant som har funnits  i rummet hela tiden. HUR SKALL VI GÖRA MED KÄRNKRAFTEN? Till sist och syvendes kommer hela Energikommissionens arbete att sluta med allmänt käbbel om denna fråga! Så LÄGG NER!

 

STADSODLING! – Tänk innanför BOXEN!

Freight-Farms-LGM-2-1125x635

Inuti en kylcontainer!

När Michael Bissanti i Cambridge, Massachusetts, USA startade sin restaurang Four Burgers letade han efter lokala råvaror såsom fräscha grönsaker , kryddor och liknande. Det var då han hittade Boston-företaget Freight Farms och deras s.k. ”Leafy Green Machines”. VAD är nu detta! Jo, det är stadsodling i kylcontainrar! Genom att tänka utanför boxen hamnade han inuti den istället!

Själva idén!

Stadsodling på tak och liknande har det experimenterats en hel del kring. Dylika projekt blir förhållandevis komplexa och kostsamma inte minst genom att hitta lämpliga takytor. Genom att odla i kylcontainrar får man en flexibel lösning till en bråkdel av kostnaden. Numera går Michael Bissanti bara ut på bakgården och hämtar färska grönsaker året om.

Fantastisk produktivitet!

Tack vare att man kan odla året om helt oberoende av vädret och med speciell odlingsteknik genom s.k. hydroponisk odling (odling i vatten och näringsämnen i slutna kretsar) och artificiellt ljus (LED-lampor) kan man odla lika mycket i en 12 meters container som på två tunnland (1 tunnland lika med 10000 m2) traditionell odlingsmark. Vattenförbrukningen per dygn blir inte större än dusch för en genomsnittsfamilj. HEUREKA! Arkimedes blev ju också eld och lågor när han kom på Arkimedes princip! Exemplet visar att utrymmet för nya idéer tog inte slut med de gamla grekerna! UTANFÖR BOXEN var ordet!

You can do it!