Unik svensk metod …!

Siptex …!

Siptex är en helt ny, unik metod för återvinning av textilier! Behovet är stort eftersom endast 5 % av det som slängs återvinns i nuläget. OBS! Varje person i Sverige slänger i genomsnitt 8 kg textilier per år! Metoden testas just nu på Sysavs återvinningsanläggning i Malmö. Den går ut på att textilierna belyses med infrarött ljus för sortering efter fiberkvalitet. Gul kofta i bomull, röd tröja i lycra, blå klänning i viskos etc kan återuppstå! Gamla kläder blir som nya! Kläderna blir cirkulära!

De fem R:en …!

I sammanhanget bör noteras att Recycle trots allt kommer ganska långt ner på hållbarhetsstegen! I konsumtionstermer talar man om ”de fem R:en” lika med Refuse, Reduce. Reuse, Recycle och Rot. Recycle kommer precis före Rot (släng). MEN återvinning enligt den här metoden pekar rejält uppåt på hållbarhetsstegen! Den är vida bättre än traditionell återvinning eller i sämsta fall förbränning!

De ”Fem R:en” är ett gångbart recept för att komma tillrätta med dagens överkonsumtion!