JORDEN svettas och töar!!!

1-dyl-BvzW8OlDkVKwtWT1xA

Värmerekord  3 år i rad!

Vi är redan på väg mot vägs ände! I fjor i december i Paris kom världens länder överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner mot 1,5 grader! I år 2016 är vi redan på väg mot 1, 3 grader! Kolla diagrammet! Hur hänger detta ihop? JO! Startsträckan för omställning är lång och full av fallgropar! TYVÄRR! Än så länge har inget konkret hänt för att uppfylla målet!

Vad MÅSTE ske!

För det första skall Paris-avtalet godkännas/ratificeras av ländernas regeringar motsvarande minst 55 % av utsläppen. För det andra MÅSTE det tuffaste kravet börja hanteras! D.v.s. SE TILL att merparten (ca 70 %) av Jordens fossila tillgångar (kol, olja och naturgas) stannar i marken.

Vem har pool position?

Kritiska länder är  de stora utsläpparna, som ofta också sitter på de stora fossila tillgångarna såsom USA och Kina. MEN även mindre länder kan ha betydelse som t.ex. Norge, ett litet land men med stora olje- och naturgastillgångar. Se http://climateforlife.se/just-en-snygg-norgehistoria/ ÄVEN SVERIGE! Sveriges beslut under sommaren att sälja Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är synnerligen utmanande mot Parisavtalet! Sverige som ligger högt i alla internationella rankingar vad gäller hantering av miljöfrågor har verkligen trampat ordentligt i klaveret och sällat sig till de kritiska länderna! Se http://climateforlife.se/lofven-satter-paris-avtalet-ur-spel/

Hur kunde Sverige …….?

Hur kunde Sveriges regering gå emot Paris-avtalet, som man i stundens glädjeyra, där i Paris i december 2015, dessutom försökte ta åt sig äran av! ÄR minnet verkligen så kort ! ELLER har man inte förstått allvaret! Jorden är just nu på en rak kurs mot 4 grader! Helt ohållbart! Jorden svettas verkligen! Kolla bilden nedan, som visar juli 2016 jämfört med motsvarande månad under perioden 1951-1980!  Kolla Norra halvklotet och speciellt Arktis som uppvisar en temperaturökning i år med 7 (!) grader! HUUGHHHA! Jorden inte bara svettas utan töar också! Landisarna  i famförallt Arktis smälter i en allt snabbare takt. Det handlar nu om en resulterande havsvattennivåhöjning på flera meter fram till 2100!

1-BiO14C2v1sMcuYJECnH1QA